Plastmunstyckena i våra don ersätts med biokomposit

One example of how we have sustainability issues at the core of product development is how the plastic parts of our air terminal devices have been replaced with biocomposite. The carbon dioxide emissions of the new, biodegradable material is only one-tenth compared to the previous material.

Ett exempel på hur vi har hållbarhetsfrågor i fokus i vår produktutveckling är att plastdetaljerna i våra don har ersatts med biokomposit. Koldioxidutsläppen från det nya, biologiskt nedbrytbara materialet är bara en tiondel jämfört med det tidigare materialet.
“Ett 90 % mindre koldioxidavtryck är en sak som betyder något! Liknande åtgärder för att minska koldioxidavtrycket kommer också att eftersträvas i framtiden”, säger Pekka Huhtela, affärschef hos Climecon.

Medan dysornas miljöpåverkan har tagits till en betydligt lägre nivå så har även dysornas utseende förbättrats ytterligare. Formen som användes vid tillverkningen av dysorna har förändrats vilket innebär att de nya dysorna smälter in på ett bättre sätt med dyskanalens matta yta och ger en fantastisk finish på hela produkten.

Dysmunstycken används till exempel i lågimpulsdon, dyskanaler och takdon- och väggdon som har dysor. I större projekt med mycket donså innebär användningen av biokomposit istället för plast en betydande inverkan på hanteringen av den totala miljöpåverkan.

Nyheter

Three ways UV lamp choice affect maintenance costs in professional kitchens

The use of UV light in professional kitchen air purification is common, but in terms of efficient grease purification and life cycle costs, selecting the right technology makes all the difference. We list three factors of UV applications that help in controlling maintenance costs and make the work of the kitchen staff easier.

Läs mer

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer