Nya produkter tillgängliga i dimensioneringsprogram Climecon Plugin

Climecons produktutbud har utökats med nyheter inom produktområdena luftdon, ytterväggsgaller samt professionell köksventilation. De nya produkterna finns i de smarta och lättanvända dimensioneringsverktygen och Climecon plugin

Kökskåpor – Hood.X:

MistMaster kåpa med vattendimma

Objekt för MistMaster kåpan med vattendimma som är speciellt utvecklad för matlagning över öppen eld och kolgrillar finns tillgängliga i MagiCAD och Revit. Dessutom innehåller MistMaster objekten el-, kallvatten- och avlopps anslutningar, vilket underlättar projekteringsarbetet i Revit.

GÅ till Kökskåpor-Hood.X

Intagsgaller – Tuisku.X:

Ytterväggsgaller med värme för avfrostning

MagiCAD och Revit har nu objekt för TUISKU-AF ytterväggsgaller med värme för avfrostning. Det nyligen lanserade TUISKU-AF intagsgaller skyddar mot påbyggnad av snö och is på gallrets yta. På det här sättet, säkerställer man funktion även vid låga utetemperaturer och tryckfall hålls under kontroll.

GÅ till: intagsgaller-Tuisku.X

Luftdon – Vent.X:

OLOi-HF frånlufts don klar för projektering

OLOi-HF är ett frånluftsdon som är utvecklat för stora luftflöden, upp till 500 l/s. Donet kompletterar sortimentet av OLO don för undertak. I tillägg till OLO tilluftsdon och OLOi frånluftsdon finns nu även det nya OLOi-HF som objekt i Vent.X, MagiCAD, and Revit.

Gå till: luftdon-Vent.X

Nyheter

Three ways UV lamp choice affect maintenance costs in professional kitchens

The use of UV light in professional kitchen air purification is common, but in terms of efficient grease purification and life cycle costs, selecting the right technology makes all the difference. We list three factors of UV applications that help in controlling maintenance costs and make the work of the kitchen staff easier.

Läs mer

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer