PSA luftrenare

PSA är perfekt för rening av tilluft när bakgrundskoncentrationerna är stora och reningskraven höga.

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

Normalt används enheten inom industrin för att skydda elektronik och elektrisk utrustning från korrosion som orsakas av den omgivande luften. Enheten lämpar sig också utmärkt för rening av kompressorernas luftintag samt luktproblem från avloppsvattensystem.

PSA luftrenare har en modulär konstruktion och kan bestå av en eller flera kemiska filtreringssteg bestående av C-12 filterceller. För- och efterfilter kan också läggas till.

Filterram

 • Standardmaterial: rostfri stålplåt
 • Flänsskarv med motfläns
 • Isolerade dörrar

Användningsområden:

 • Elektriska utrymmen
 • Elektroniskt skydd
 • Kontrollrum
 • Komposteringsanläggningar
 • Avloppsreningsverk
 • Spillvattenpumpstationer
 • Kompressorers tilluft
 • Datorcentraler