TPC kemisk luftrenare

Kemisk luftrenare för stora bakgrundskoncentrationer. TPC luftrenarserie har designats för mycket krävande förhållanden. Anordningen används vanligen vid luktproblem i avloppsvatten och komposteringsanläggningar.

Anordningen är också väl lämpad för att skydda elektroniska och elektriska apparater mot luftburen korrosion i industriella miljöer. TPC luftrenare innehåller ett kemiskt filterelement i två steg samt för- och efterfilter.

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

 Filterram

  • Standardmaterial: syrafast stålplåt
  • Anslutningskoppling: Flänsanslutning med motfläns
  • Isolerade dörrar och luckor
  • Stabila basprofiler

Användningsområden:

  • Elektroniska och elektriska utrymmen i processindustrier
  • Datorcentraler
  • Kontrollrum
  • Komposteringsanläggningar
  • Avloppsreningsverk
  • Spillvattenpumpstationer