Climecon summer holidays 2022

Our factories are closed durig weeks 28-30. The warehouse is open all summer long and our stars of customer service…

Our factories are closed durig weeks 28-30. The warehouse is open all summer long and our stars of customer service are only a phone call or an email away the whole summer.

Nyheter

Säker och bra arbetsmiljö i professionella kök kräver optimal belysning

Belysningens roll i ett professionellt kök är betydelsefull för säkerheten och som en komfortfaktor för de anställda. Kravet för belysningen styrs av den internationella inomhusbelysningsstandarden EN 12464, som reglerar tröskelvärdena för belysning i termer av bländning, färgåtergivning och ljusets tillräcklighet. Standarden har också legat till grund för produktutvecklingen av OptiLumo – Climecons ljus armatur för kökskåpor i professionella kök.

Läs mer

Svarta kåpor kompletterar inredningen i restauranger

Svarta kåpor har varit ett önskemål bland krögarna sedan länge och nu har deras önskemål infriats. Alla kåpor och ventilationstak i Climecons sortiment finns nu att få i svart design. Climecons kåpor i utförande med svart design presenterades som nyhet på FinnBuild-mässan i oktober.

Läs mer

Factors of extract air cleaning in professional kitchens

Achieving a high level of extract air cleanliness plays a major role in reducing cleaning and maintenance costs and increase fire safety of the premises. Additionally, clean extract air can be utilized with heat recovery ventilation systems.

Läs mer