Renoveringen av Sokos Hotel Lahden Seurahuone avslutades i maj 2013. Hotellets IV-maskinrum förnyades och samtidigt förbättrade man hotellets ventilationssystem.

Till Lahden Seurahuones restaurangutrymmen valdes Climecons eleganta RINO tilluftspridare i den grå färgen RAL 7010 för att stödja kabinettets färgschema. RINO passar även prefekt som restaurangens tilluftspridare tack vare sitt moderna utseende och takytans smutsfria struktur.

Till hotellets Piazza-utrymme med sin höga takhöjd valde man Climecons RIF virvelspridare, som är särskilt väl lämpade som tilluftsdon för höga utrymmen.

Hevacon Oy/Vahanen från Lahtis ansvarade för grundrenoveringens IV-planering och som IV-entreprenör fungerade LVI-Litmanen Oy.

IV-planering

Hevacon Oy/Vahanen

IV-entreprenör

LVI-Litmanen Oy