Det nya köpcentrumet Saari med full service i Degerö byggdes för att ersätta områdets gamla köpcentrum. Köpcentrum Saari öppnade i oktober 2018.

Saaris affärslokaler har olika användningssyfte. Det finns bibliotek, dagligvarubutiker och restauranger. Även denna gång skiljde sig våra produkter från marknadens övriga alternativ, tack vare anordningarnas ändringsflexibilitet. Till affärslokalerna valdes ändanordningarna RUX och NOX som har lätt justerbart spridningsmönster och justerbara munstycken. Vid valet av produkter ville man ha produkter som är speciellt ändringsflexibla vid ändring av lokalerna.

De ändringsflexibla OLO och OLOi tilluftsspridarna var utomordentligt val för byggnaden, eftersom deras spridningsmönster är lätt att ändra i efterhand med anordningarnas justerbara spridningsmunstycken. Av våra ändanordningar valdes till Saaris lokaler dessutom RINO-tilluftsventiler, RJA-tilluftsspridare, KIO-överföringsluftgaller och VIP frånluftsventiler av låg konstruktion.

”Vi ville ha alla ändanordningar och kåpor av samma tillverkare, och Climecon hade anordningar för alla behov.”

– Jani Harjula, projektchef, Optiplan Oy

Till Saaris stora antal restauranger valde man Cleanmaster®-kåpor vars höga fettfiltreringsförmåga i fyra steg och brandsäkerhet gav ett gott intryck. För dimensioneringen av anordningarna till det professionella köket användes vårt produkturvalsprogram för kåpor som fick beröm för lättanvändbarhet och mångsidighet. ”Huva.X-programmet är mycket behändigt för att dimensionera lämpliga kåpor som behändigt även kan fås till IFC-datamodell”, konstaterar Saaris projektchef Jani Harjula, Optiplan Oy.

Vi satsar på våra produkters utseende och fick beröm för våra stiliga lösningar även denna gång. ”För sitt utseende vågar man låta Climecons ändanordningar var synliga … Fastän man har dolt tekniken med speciell färg även i denna byggnad i synnerhet i korridorerna.” Konstaterade Harju även för utseendet på våra rätlinjiga kåpor i de öppna köken.

Vårt omfattande och högklassiga sortiment hade stor betydelse vid val av leverantör av ventilationsanordningen vars användningsändamål har mångsidig variation. ”Vi ville ha alla ändanordningar och kåpor av samma tillverkare, och Climecon hade anordningar för alla behov.”

 

Project Manager

Jani Harjula, Optiplan Oy