KIO dörrgaller

Överluftsgaller för dörr eller mellanvägg. Monteringsdjup 30-50 mm beroende på strukturens styrka. Om strukturen är över 50 mm, monteras ett galler på vardera sidan av öppningen.

Luftmängd

6-60 dm³/s, 22-216 m³/h

Ytbehandling

Spis emaljerad

Tillverkningsmaterial

Förzinkat stål

Installationsmetod

Infälld montering

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd


Beskrivning

  • Överluftsgaller för dörr eller mellanvägg
  • Monteringsdjup 30-50 mm beroende på strukturens styrka
  • Om strukturen är över 50 mm, monteras ett galler på vardera sidan av öppningen