TUISKU-PS intagsgaller

TUISKU intagsgaller har utformats för att förhindra snö och vatten från att komma in i luftintagsöppningar.

Lamellriktning

Vertikala lameller

Installationsmetod

Utanpåliggande

Ytbehandling

Korrosivitetsklass C4

Material

Förzinkad stålplåt + lack, Marin aluminium + lack, Rostfritt stål + lack, Rostfritt syrafast stål + lack, Corten-stål, Mässing, Koppar

Dimensionera gallret efter luftflöde

Beskrivning

TUISKU-PS är ett intagsgaller bestående av vertikala lameller i front och gavlar.

TUISKU intagens material (tillverkningsmaterial):

  • Galvaniserat (ZnFe)
  • Målat (Ma)
  • Rostfritt (RFe)
  • Syrafast (HFe)
  • Kopparplåt (Cu)
  • Marin aluminium (AlMg)
  • Mässing (CuZn)
  • Corten (CO)

Ytbehandlingen på Climecons TUISKU-intag uppfyller korrosivitetsklass C4.

Det går även att beställa intagsgallren i individuellt anpassade specialstorlekar. I dessa fall är det viktigt att kontrollera dimensioneringen med Climecons tekniska rådgivning. Den minsta möjliga storleken på ett TUISKU intagsgaller som går att beställa är 300×400.

Den innovativa OptiINSTALL gör installationen enkel och snabb – nu som standard!

Andra saker att notera:

TUISKU intagsgaller hindrar snö och vatten från att komma in i kanalsystemet. TUISKU-produkterna har testats hos VTT.
Gallrets storlek skall vara minst 100 mm större än öppningen i byggnadskonstruktionen runt om.

Den rekommenderade fronthastigheten över totala gallerytan är 0,7 m/s.

TUISKU har lutande botten med ett dräneringshål.

TUISKU-PS, TUISKU-V, TUISKU-P och TUISKU-VS dimensioneras alltid så att de är minst 100 millimeter bredare och högre än öppningen i väggen. I modellerna TUISKU-P och TUISKU-V sker intaget på gallrets framsida. I modellerna TUISKU-PS och TUISKU-VS sker intaget på framsidan och sidorna av gallret.

Vi rekommenderar i extrema fall att det finns dränering i intags- kammaren/kanalen. Även värme kan vara aktuellt i vissa fall.

Listen OptiINSTALL gör fastsättningen snabbare

Montagelisten OptiINSTALL som underlättar installationen betydligt ingår som standard för TUISKU-galler med utanpåliggande montage.

Istället för att man tvingas hålla upp det tunga gallret mot väggen samtidigt som man försöker hitta en lämplig fästpunkt kan nu monteringshöjden låsas med hjälp av OptiINSTALL som är en montagelist man lyfter upp gallret på.

Detta gör INSTALLationen säkrare, enklare och snabbare. OptiINSTALL fästs 130 mm ovanför öppningen. Ett vattenpass används och montören skruvar sedan fast listen på ett lämpligt ställe ovanför anslutande kanalen. När TUISKU-gallret sedan placeras ovanpå OptiINSTALL-listen har montören möjlighet att skjuta gallret i sidled ovanpå listen.

På detta sätt säkerställs att placeringen är korrekt innan gallret slutligen skruvas fast. OptiINSTALL är till stor nytta även när flera TUISKU-galler installeras bredvid varandra och då kommer denna rörlighet i sidled verkligen till sin rätt.

Mycket hög vattenavskiljningsförmåga

Enligt Eurofins (VTT:s) tester är TUISKU-gallrens vattenavskiljningsförmåga mycket hög vid fronthastigheter upp till 2 m/s. Gallret släpper alltså inte igenom in en enda vattendroppe eller snöflinga till kanalsystemet och uppfyller standarden EN 13030:2001.

 

Luftflöde

Regnvattenflöden

Funktion

qv v qr qd qro qdo E Klass
m3/s  m/s  l/h  l/h  (l/h)/m2 (l/h)/m2 %
0.00 0.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A
0.64 1.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A
1.28 2.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00  A

 

qv Luftflöde, dm³/s
v Fronthastighet
qr Regnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qro Regnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qd Regnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
qdo Regnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
Avskiljningsgrad för regnvatten, %

Produktmärkning

TUISKU PS 1000×1000 ZnFe MA RR40 KLV 800×800 AK 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

1 = Produkt
2 = PS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
VU = Horisontella gallerlameller, infällt montage
VS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
P = Vertikala gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
V = Horisontella gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
PU = Vertikala gallerlameller, infällt montage
3 = Storlek (B x H) mm
4 =Material
ZnFe förzinkad stålplåt
RFe rostfri stålplåt
HFe rostfri syrafast stålplåt
Cu kopparplåt
AlMg Marin aluminium
CuZn Mässing
CO Corten
5= Lackerat utförande
6 = Kulör, enligt kulörkartan RR eller RAL
7 = Bakre anslutning. Obs! Endast i modellerna för infälld montering
8 = Den bakre anslutningens storlek (A x B) mm, planeraren avgör
9 = Monterings ram
10 = Mängd av moduler i monterings ram

Måttinformation

Info om mått, tekniska data och dimensionering

Se information om mått, tekniska och dimensionering på dimensioneringsverktyget för Intagsgaller – TUISKU.X

Tuisku.X

Den minsta möjliga storleken på ett TUISKU intagsgaller som går att beställa är 300×400.

Dimensionering

TUISKU-PS-1000

 

TUISKU-PS-1200

 

TUISKU-PS-1400

 

TUISKU-PS-1600

 

TUISKU-PS-1800

 

TUISKU-PS-2000

 

TUISKU-PS-2200