Förbättrande av ventilationen i hem och husbolag

Intelligent frånluftsventilation minskar ventilationens energiförbrukning och anpassar sig efter ditt liv. MyAir-ventilationssystemet sköter behändigt hälsosam och fungerande ventilation.

Nöjda användare

Vi klarlade kundnöjdheten med en enkät, före och efter installation av MyAir-systemet. Kommentarer av de boende i byggnaden där undersökningen gjordes efter installation av MyAir:    Unkenheten har försvunnit i alla bostäder

 • Luktspridningen från en bostad till en annan har minskat betydligt
 • Känsla av drag har försvunnit i alla bostäder
 • Tvätten torkar snabbare
 • Det bildas inte längre imma på ytor och fönster
 • Förbättrande av ventilationen: Man är mer nöjd med ventilationen än tidigare

Förbättrande av ventilationen utan sanering av ventilationen

Största fördelen med lösningar som är byggda på IoT-plattformar i gamla fastigheter är den enkla installationen. Större sanering eller renoveringsarbete är inte nödvändigt för idrifttagning av ett trådlöst system, fastän systemet kan planeras utöver det i fastigheten.

Ett kliv för din fastighet till modern husteknik kan börja med ventilationen. Installation av behövlig ventilation i fastigheten kan göras på en dag, eftersom strukturella förändringar inte är nödvändiga. Byte av en gammal ventil till en ny intelligent MyAir-ventil är tillräckligt för att modernisera ventilationen.

Hälsosam och trygg inomhusluft för alla

Hemmets inomhusluft har en betydande inverkan på de boendes välbefinnande och hälsa. Dålig inomhusluft och ventilation som inte fungerar orsakar symtom både för de boende och byggnaden.

Beklagligt nog identifieras och åtgärdas oftast inte problem med ventilationen. De framkommer som inomhusluftproblem i efterhand och orsakar återkommande kostnader för husbolaget och de boende.

Med detta som utgångspunkt sammanförde vi trettioårs kunskap inom ventilationsbranschen med ny teknologi. Vi utvecklade MyAir-ventilationslösningen som automatiskt identifierar och löser inomhusluftproblem.

Ladda ned vårt undersökningsformulär för inomhusluft nedan för att kartlägga inomhusluftförhållandena i din husbolag.

Ladda ned formulan

Inbesparning för husbolag och boende

MyAir-systemet är en investering för framtiden Ett behövligt ventilationssystem sparar energi, minskar onödiga servicebesök och minskar energi- och underhållskostnader. De minskade kostnaderna framkommer för de boende i husbolaget till exempel som minskat bolagsvederlag.

En hälsosam fastighet och ett modernt ventilationssystem höjer fastighetens värde.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
  • Hidden
   Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.