Östersjöns mest magnifika, miljövänliga och tysta kryssningsfartyg Viking Grace gjorde sin jungfrufärd den 13-15 januari. Viking Grace är det första passagerarfartyget i världen som använder flytande naturgas (LNG) med låga koldioxidutsläpp som bränsle. Fartyget som använder LNG uppfyller EU:s alla bestämmelser som avser nya utsläpp.

Till det nya moderna och eleganta fartygets köksutrymmen valdes Climecons kåpor med UV-system. Dessutom har Climecon tillverkat högklassiga tilluftsspridare som byggts in i takytan samt högtrycksanslutningslåda med efteruppvärmning och manöverstyrning till Viking Grace.

Med hjälp av Climecons UV-rengöringslösning som grundar sig på synergin mellan ultraviolett ljus och ozon är det lätt att hålla kanalerna i Viking Graces köksutrymmen rena. Sannolikheten för fettbränder minskar märkbart när fett inte ackumuleras i utloppskanalerna. Rena kanaler påverkar även betydligt fartygskökets viktiga brandsäkerhet. Climecons UV-lösning utnyttjar en fotokemisk reaktion med det resultatet att den även förbrukar mycket lite energi. Detta är särskilt viktigt på miljövänliga Viking Grace.

Kökspersonalen anser också att UV-systemet är lätt att använda och underhålla.

Klicka på bilderna

HVAC-design

STX Finland och Koja Marine tillsammans med Climecon