Pohjankartano skola i närheten av Uleåborg centrum i norra Finland

Stora och öppna klassrum i Pohjankartano skola kräver även stora mängder av luft. Den anpassningsbara ROX tillufstkanalen valdes för att möta detta krav. ROX garanterar att tilluften sprider sig jämnt överallt i stora utrymmen. Tack vare även dess stiliga utseende smälter den in i det vita taket vilket är viktigt i ett utrymme där tillufskanalerna är synliga.

ROX tilluftskanaler är utrustade med unika, inriktningsbara CliMix® munstycken som skapar en slät yta för tilluftskanalen – det är enkelt att hålla helheten ren. Även Pohjankartano skolans VVS designer Janne Jokitalo (Granlund Oy) är nöjd med att ROX är lätt att hålla ren. ”Konstruktion av munstyckena är sådan att produkten är lätt att rengöra”, Jokitalo konstaterar.

”Den största positiva överraskningen har varit riktbarheten samt anpassningsbarheten av produkten. ROX anpassar sig väl till varierande förändringar som kommer att vara flera i denna typ av miljö.”

– VVS designer Janne Jokitalo

Janne Jokitalo är väldigt nöjd även med anpassningsbarheten med ROX. I samband med eventuella ändringar i skolans utrymmen kan spridningsmönstret lätt och enkelt ändras genom att rikta munstyckena i en önskad riktning. Utöver den aktiva och anpassningsbara tilluftsdelen ROX innehåller helhet som valdes till Pohjankartano skola även den lättanvända ROX-­S justerings­- och dämpningsdelen. Mer ljuddämpning behövdes vid trånga utrymmen i den gamla byggnaden där inlärningsmiljö är ett öppet utrymme. ROX-S var den smarta lösning för detta utmanande utrymme: ”Dessa justerings- och dämpningsdelar var en utmärkt lösning vad gäller ljuddämpning, utseende och användningen av utrymmen”, sammanfattar Jokitalo.

VVS-entreprenören Jukka Myllylä (Pohjanmaan Talotekniikka Oy) var också nöjd med ROX tillufskanalerna. Enligt Myllylä var det lätt och behagligt att installera produkterna och paketet som helhet är funktionell.

Lösningar

VVS designer

Janne Jokitalo (Grandlund Oy)