Vuosi takana hiilineutraalina yrityksenä

Meillä Climeconilla on takanamme vuosi hiilineutraalina yrityksenä, jonka saavutimme Suomessa ensimmäisten joukossa koko rakennus- ja talotekniikka-alalla. Matka jatkuu ja muutos kohti aina vain vastuullisempaa toimintaa on kovassa vauhdissa. Sen eteen jokainen climeconilainen tekee töitä päivittäin ja on tästä ylpeä.

Suomen luontotyypeistä lähes puolet ja eläinlajeista useampi kuin joka kymmenes ovat uhanalaisia, kerrotaan hallitusohjelmassa. Tämä on liikaa. Kansalliset tavoitteet vuoteen 2035 hiilineutraalista Suomesta kattavat osatavoitteita muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähennyksestä ja tähtäävät luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Climeconkin kantaa kortensa kekoon yhteisten tavoitteiden eteen.

Kestävyys on kannattavan liiketoiminnan edellytys

Useat toimijat, yritykset ja kunnat ovat jo mukana päästöjen vähennyksessä. Jos ympäristön kannalta kestävä toiminta aikanaan katsottiin marginaaliseksi erottautumiskeinoksi, on se nykyisin minkä tahansa yrityksen toiminnan edellytys. Lisäksi oikeasta suunnasta kertoo se, kuinka vastuullista sekä kestävää yritystoimintaa vaaditaan muun muassa kumppaneilta, alihankkijoilta ja työnantajilta – myös meiltä.

Hiilineutraalin yrityksen meriittiimme ei ole jäänyt huomaamatta asiakkailtamme tai yhteistyökumppaneiltamme. ”Ehkä mieleenjäävin kommentti on ollut, kuinka ollaan todellisia suunnannäyttäjiä, koska ollaan jo tehty se, mistä monet yritykset puhuvat tekevänsä esimerkiksi 2030 mennessä”, summaa Tommi Uksila, Climeconin toimitusjohtaja. Hän jatkaa, ”Voin olla tyytyväinen, että yritykseni on suunnannäyttäjä tässäkin.”

Kansainvälinen luokittelu ohjaa hiilineutraaliustyötämme

Hiilineutraalisuuslaskelmamme perustuvat kansainvälisesti käytössä olevaan GHG-protokollaan, joka tarjoaa raamit erilaisten organisaatioiden, yritysten ja kaupunkien hiilidioksidipäästöjen laskennalle sekä vähennystoimenpiteille. Olemme hiilineutraaleja toiminnastamme aiheutuvien suorien päästöjen, kuten käyttämämme energian ja raaka-aineiden suorista hankinnoista aiheutuvien päästöjen osalta. Näiden lisäksi olemme hiilineutraali myös yritystoimintamme kuljetuksiin, töihin matkustamiseen, työmatkoihin ja jätteiden käsittelyyn liittyen.

Tänä vuonna olemme ensimmäisellä kvartaalilla kompensoineet päästömme siltä osin, kuin emme niitä pysty itse poistamaan. Sitoudumme myös kompensoimaan toiminnastamme aiheutuvat päästöt loppu vuoden osalta. Tulemme lisäksi vähentämään tämän vuoden aikana päästöjämme muun muassa investoimalla aurinkoenergiavoimalaan Kausalan tehtaallamme. Tavoitteenamme on tuottaa jopa 10 % tehtaalla käyttämästämme sähköenergiasta tällä aurinkoenergiavoimalalla.

Kompensoinnilla kasvatetaan maapallon hiilinieluja

Kompensointikohteenamme toimii Kariba Forest Protection -hanke, jolla tavoitellaan kestävää metsänpitoa ja alueellista kehitystä valtavan hiilinielupotentiaalin omaavissa Zimbabwen sademetsissä. Hanke on harvoja VSC-sertifioituja kohteita ja näimme sopivaa kompensaatiokohdetta etsiessämme paljon vaivaa, löytääksemme sellaisen, jonka avulla saadaan aikaan aitoa muutosta.  Jatkossa toivomme löytävämme kotimaisen kohteen, eli odotamme VSC-sertifioituja suomalaisia kompensointikohteita.

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää