Vuosi takana hiilineutraalina yrityksenä

Meillä Climeconilla on takanamme vuosi hiilineutraalina yrityksenä, jonka saavutimme Suomessa ensimmäisten joukossa koko rakennus- ja talotekniikka-alalla. Matka jatkuu ja muutos kohti aina vain vastuullisempaa toimintaa on kovassa vauhdissa. Sen eteen jokainen climeconilainen tekee töitä päivittäin ja on tästä ylpeä.

Suomen luontotyypeistä lähes puolet ja eläinlajeista useampi kuin joka kymmenes ovat uhanalaisia, kerrotaan hallitusohjelmassa. Tämä on liikaa. Kansalliset tavoitteet vuoteen 2035 hiilineutraalista Suomesta kattavat osatavoitteita muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähennyksestä ja tähtäävät luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Climeconkin kantaa kortensa kekoon yhteisten tavoitteiden eteen.

Kestävyys on kannattavan liiketoiminnan edellytys

Useat toimijat, yritykset ja kunnat ovat jo mukana päästöjen vähennyksessä. Jos ympäristön kannalta kestävä toiminta aikanaan katsottiin marginaaliseksi erottautumiskeinoksi, on se nykyisin minkä tahansa yrityksen toiminnan edellytys. Lisäksi oikeasta suunnasta kertoo se, kuinka vastuullista sekä kestävää yritystoimintaa vaaditaan muun muassa kumppaneilta, alihankkijoilta ja työnantajilta – myös meiltä.

Hiilineutraalin yrityksen meriittiimme ei ole jäänyt huomaamatta asiakkailtamme tai yhteistyökumppaneiltamme. ”Ehkä mieleenjäävin kommentti on ollut, kuinka ollaan todellisia suunnannäyttäjiä, koska ollaan jo tehty se, mistä monet yritykset puhuvat tekevänsä esimerkiksi 2030 mennessä”, summaa Tommi Uksila, Climeconin toimitusjohtaja. Hän jatkaa, ”Voin olla tyytyväinen, että yritykseni on suunnannäyttäjä tässäkin.”

Kansainvälinen luokittelu ohjaa hiilineutraaliustyötämme

Hiilineutraalisuuslaskelmamme perustuvat kansainvälisesti käytössä olevaan GHG-protokollaan, joka tarjoaa raamit erilaisten organisaatioiden, yritysten ja kaupunkien hiilidioksidipäästöjen laskennalle sekä vähennystoimenpiteille. Olemme hiilineutraaleja toiminnastamme aiheutuvien suorien päästöjen, kuten käyttämämme energian ja raaka-aineiden suorista hankinnoista aiheutuvien päästöjen osalta. Näiden lisäksi olemme hiilineutraali myös yritystoimintamme kuljetuksiin, töihin matkustamiseen, työmatkoihin ja jätteiden käsittelyyn liittyen.

Tänä vuonna olemme ensimmäisellä kvartaalilla kompensoineet päästömme siltä osin, kuin emme niitä pysty itse poistamaan. Sitoudumme myös kompensoimaan toiminnastamme aiheutuvat päästöt loppu vuoden osalta. Tulemme lisäksi vähentämään tämän vuoden aikana päästöjämme muun muassa investoimalla aurinkoenergiavoimalaan Kausalan tehtaallamme. Tavoitteenamme on tuottaa jopa 10 % tehtaalla käyttämästämme sähköenergiasta tällä aurinkoenergiavoimalalla.

Kompensoinnilla kasvatetaan maapallon hiilinieluja

Kompensointikohteenamme toimii Kariba Forest Protection -hanke, jolla tavoitellaan kestävää metsänpitoa ja alueellista kehitystä valtavan hiilinielupotentiaalin omaavissa Zimbabwen sademetsissä. Hanke on harvoja VSC-sertifioituja kohteita ja näimme sopivaa kompensaatiokohdetta etsiessämme paljon vaivaa, löytääksemme sellaisen, jonka avulla saadaan aikaan aitoa muutosta.  Jatkossa toivomme löytävämme kotimaisen kohteen, eli odotamme VSC-sertifioituja suomalaisia kompensointikohteita.

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää