Ilmastotiekartta

Olemme luoneet ilmastotiekartan tukemaan määrätietoista ilmastotyötämme. Saavutimme hiilineutraaliuden vuonna 2020 yhtenä ensimmäisistä yrityksistä rakennus- ja ilmanvaihtoalalla. Ilmastonmuutoksen vastainen työ jatkuu, sillä haluamme olla tulevaisuudessakin Suomen vastuullisin ilmanvaihtoalan yritys.

Ilmastotiekartan taustalla on pitkäaikainen ilmastotyö

Olemme sitoutuneet selvittämään kasvihuonekaasupäästömme, toteuttamaan päästövähennystoimenpiteitä sekä kompensoimaan väistämättömät oman toiminnan päästöt. Ensimmäinen hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin vuonna 2019 ja vuodesta 2020 lähtien olemme olleet hiilineutraali. Hiilineutraalisuuslaskelmat perustuvat kansainvälisesti käytössä olevaan GHG-protokollaan, joka tarjoaa raamit yrityksen hiilidioksidipäästöjen laskennalle sekä kompensoinnille.

Olemme tehneet jo vuosia aktiivisesti töitä pienemmän energian kulutuksen ja hiilijalanjäljen eteen. Vihreän siirtymän toimenpiteitä on tehty esimerkiksi energian ja polttoaineen käytön hiilijalanjäljen pienentämiseksi, tuotteiden ja hankintojen kestävyyden lisäämiseksi sekä erinomaisen laadun takaamiseksi.

 

Kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa

Tavoitteenamme ei ole vain jatkaa hiilineutraalina yrityksenä vain oman toimintansa osalta: haluamme selvittää, miten voimme parantaa toimitusketjumme kestävyyttä ja vähentää aiheettomia päästöjä myös oman toimintamme yli.

Lyhyen aikavälin tavoitteemme on laskea päästöjä 15 % vuoteen 2025 mennessä

Pitkän aikavälin tavoitteemme on laskea päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä

 

Tiekartta antaa suuntaviivat

Tiekartta antaa suuntaviivat, joiden avulla me Climeconilla voimme luoda entistäkin kestävämpää tulevaisuutta. Ilmastotiekartan on tarkoitus tukea ilmastotavoitteiden täyttymistä.

Ilmastotiekartan tavoitteena on selvittää yrityksen nykytila, määritellä painopisteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle sekä tutkia mahdollisia kompensaatiomalleja. Tiekarttaan on kuvattu ne toimenpiteet, joiden avulla pyrimme pienentämään energian kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi tiekartassa tunnistetaan yrityksen positiivisia ilmastovaikutuksia, eli niin sanottu hiilikädenjälki.

Lataa ilmastotiekartta