Climecon Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

Climecon Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme [email protected].

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

 Nimi: Climecon Oy
 Osoite: Lämmittäjänkatu 4 A
00880 Helsinki
 Puhelin: 020 198 6600
 Y-tunnus: 1907673-4

 

Climecon Oy:n tietosuojavastaava:

 Nimi:  Tommi Uksila
 Puhelin:  040 544 4451
 Sähköposti:  [email protected]

 

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavia, asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme edustajia koskevia henkilötietoja:

– nimesi
– yhteystietosi: (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
– edustamasi yritys ja asemasi yrityksessä; ja
– sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 13).

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja meille toimittamasi käyntikortit). Keräämme henkilötietojasi tämän ohella myös Faktanetistä.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme ja asiakkaidemme osalta sopimussuhde Yhtiöömme. Lähetämme sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä suostumuksellasi.

Jos olet jo asiakkaamme: Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaidemme osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia. Käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme: Potentiaalisia asiakkaitamme koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse.

Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen. – Käsittelyn perusteena on tällöin oikeutettu etumme. Toteutamme myös henkilötietojesi profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi, tehostamiseksi sekä markkinointimme laadun parantamiseksi. Profiloinnin avulla pystymme kohdentamaan sinulle paremmin kiinnostuksen kohteitasi ja tarpeitasi vastaavaa mainontaa esimerkiksi aikaisempien ostostesi perusteella. Profiloinnista on lisätietoja alla kohdassa 10.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneillemme sähköpostimarkkinointiin, toiminnanohjausjärjestelmään ja sivustomme kautta tuleviin yhteydenottopyyntöihin.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

– Asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.
– Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.
– Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
– saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan.

Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen. Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

Välttämättömät evästeet

Välttämättömiin evästeisiin lukeutuvat esimerkiksi automaatiseseti aktivoituvat toiminnalliset evästeet, kuten Google Tag Manager. Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkopalvelujemme toiminnalle, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Niitä tarvitaan turvallisen yhteyden luomiseksi verkkopalveluun, ja ne aktivoituvat tekemiesi toimintapyyntöjen mukaan, kun esimerkiksi täytät yhteydenottolomakkeita.

Osa näistä evästeistä on pysyviä, eli niitä ei automaattisesti poisteta, kun selainistunto päättyy. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai ilmoittamaan niistä, mutta jos estät niiden käytön, jotkut palvelun osat eivät toimi kunnolla.

Käytämme verkkosivuilla Google Analyticsiä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Google Analytics on Google Inc.:in (”Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu, joka toimii käyttämällä evästeitä. Huomioithan, että Googlen sijoittamiin evästeisiin sovelletaan Googlen ehtoja ja käytäntöjä, joista löytyy lisää tietoa osoitteessa https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Tällä sivustolla on käytössä Leadfeeder-eväste, jolla tunnistetaan sivustokävijän edustama yritys yrityksen rekisteröidyn IP-osoitteen perusteella. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Voit milloin tahansa estää Google Analytics ja Leadfeeder-evästeiden käytön tietokoneesi, tablettisi tai matkapuhelimesi selainasetuksissa. Asetusten tarkka sijainti riippyy käyttämäsi selaimen tyypistä. Jos muutat asetuksia, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia toimintoja ja palveluita, koska ne edellyttävät, että verkkosivusto muistaa aiemmin tekemäsi valinnat. Google Analytics-evästeet voi estää myös täältä.

Markkinointievästeet

Markkinointievästeitä käytetään vain sinun suostumuksellasi. Niiden avulla voimme sijoittaa sinulle kohdennettua sisältöä muiden yritysten verkkosivuille ja palveluihin. Nämä evästeet aktivoituvat tarkkaan valikoimiemme markkinointikumppanien kautta verkkopalveluissamme. Kyseiset yritykset voivat käyttää näitä kolmannen osapuolen evästeitä ymmärtääkseen käyttäjien mielenkiinnon kohteita näyttääkseen sopivia mainoksia muilla sivustoilla. Kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää myös sosiaalisen median palveluissa.

Nämä evästeet ovat pysyviä. Jos et salli näiden evästeiden käyttöä, mainontaan liittyvät toiminnallisuudet eivät ole käytössä.

Tällä sivustolla on käytössä LinkedIn-eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla LinkedInnin alustalla sekä sen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Tällä sivustolla on käytössä Liana-eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla uutiskirjealustalla. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Tällä sivustolla on käytössä Facebook -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Facebookin alustalla, Instagramissa sekä Facebookin mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta.

13 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tommi Uksilalle osoitteeseen [email protected].

Climecon Oy
Tommi Uksila
Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi sähköposti- tai muuhun suoramarkkinointiin, onnistuu se poistumalla sähköpostilistalta uutiskirjeen tai muun sähköpostin mukana tulleen linkin kautta. Voit myös olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.