Olemme hiilineutraali yritys

Saavutimme vuoden 2020 keväällä hiilineutraaliuden yhtenä ensimmäisinä yrityksinä rakennus- ja ilmanvaihtoalalla. Työ hiilidioksidipäästöjen selvittämiseksi ja pienentämiseksi jatkuu tästä tulevaisuuteen. Haluamme kannustaa myös muita yrityksiä omissa hiilineutraaliustavoitteissaan.

Hiilineutraaliustyömme

Olemme sitoutuneet selvittämään kasvihuonekaasupäästömme, toteuttamaan päästövähennystoimia sekä kompensoimaan väistämättömät oman toiminnan päästöt. Jatkamme kansainvälisen GHG-protokollan mukaista päästövähennys- ja raportointityötä myös tulevaisuudessa.

Konkreettisia tekoja

Toimintamme kulmakivi on tarjota kumppaneillemme vastuullisia ja pitkäaikaisia ilmanvaihtoratkaisuja mahdollisimman vähäisillä päästöillä. Tähän pyritään monin konkreettisin keinoin sekä koko yrityksen että climeconlaisten puolesta.


Osa käyttämästämme energiasta tuotetaan omalla aurinkovoimalalla

Osa käyttämästämme energiasta tuotetaan Kausalan tehtaamme katolla olevilla aurinkopaneeleilla. Sen lisäksi, että oma aurinkovoimala pienentää hiilijalanjälkeämme, on kyseessä ympäristöystävällinen ja uusiutuva energianlähde ilman haitallisia päästöjä.

 

Hiilineutraali tuote – LINE Accoya

Olemme kehittäneet hiilineutraalit LINE Accoya -venttiilit tulo- ja poistoilmalle.

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta perustuu maailmanlaajuisesti käytössä olevaan South Polen Climate Neutral Label-sertifikaatin tiukkaan kriteeristöön. LINE Accoya tuottaa elinkaarensa aikana vain 2,53 kg hiilidioksidia, jonka olemme kompensoineet.

Jotta ulkonakin olisi hyvä hengittää

Miksi lähdimme hiilineutraaliksi yritykseksi

Purjehdus on ollut minulle jo lapsuudesta saakka rakas harrastus. Vielä silloin rannat olivat vihreänä ahdinparrasta, ahvenruohoista ja syvemmälle mentäessä näimme laajoja, puhtaita rakkoleväalueita. Sinilevästä ei tuolloin ollut tietoakaan.

Vuosien saatossa tapahtunutta muutosta ei voi olla huomaamatta. Rannat ja rakkolevät ovat kellertävän levän peittämää. Kesällä meri peittyy sinileväpuurosta ja syvemmät pohja-alueet kärsivät hapettomuudesta. Puhumattakaan globaaleista muutoksista, kuten jäätiköiden sulamisesta ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tämä on saanut minut miettimään, mitä minä itse sekä yritykseni voisimme tehdä muutoksen pysäyttämiseksi.

Me Climeconilla olemme erikoistuneet maailman parhaaseen sisäilmaan, mutta haluamme kantaa vastuumme myös siitä, mitä tapahtuu seinien ulkopuolella, ilmassa, maalla ja merellä. Siksi käynnistimme vuonna 2019 hiilineutraaliushankkeen, jonka tavoitteeksi asetimme paitsi oman toimintamme hiilijalanjäljen neutralisoinnin, myös mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme hiilineutraaleja palveluja.

Meillä keinot olivat lopulta varsin yksinkertaisia. Vaihdoimme esimerkiksi käyttämämme energian uusiutuvaan ja keskitimme ostojamme raaka-ainetoimittajille, joiden ympäristöjälki on mahdollisimman pieni. Kompensoimme kaikki jäljelle jäävät päästöt.

Monesti kuulee, että toimintatapojen muuttaminen ympäristöystävällisiksi tulee liian kalliiksi. Itselleni tuli kuitenkin yllätyksenä, että prosessin aikana saattaa löytyä myös säästöjä ja aivan uusiakin innovaatioita.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen on meille iso juttu. Suuressa kuvassa sillä ei kuitenkaan ole juurikaan merkitystä, jos muut rakennus- ja kiinteistöalan yritykset eivät seuraa mukana. Haluankin kannustaa kaikkia rakennus- ja talotekniikka-alan toimijoista mukaan ilmastotalkoisiin. Jaamme mielellämme omia kokemuksiamme muiden kanssa.

Ennen kaikkea lupaamme tukea ja valita kumppaneiksemme toisia ilmastoviisaasti toimivia yrityksiä. Luodaan yhdessä ilmastofiksujen yritysten ketju, josta muut voivat ottaa mallia.

Ilmastofiksuin terveisin,

Tommi Uksila
toimitusjohtaja,
Climecon

Kompensoinnin kohteet

Valitsee vuosittain kompensointikohteekseen projekteja, jotka tukevat sekä ympäristöllistä että sosiaalista kestävää kehitystä globaalissa etelässä. Olemme päättäneet keskittyä projekteihin, joiden tavoitteena on suojella luonnon monimuotoisuutta, ennallistaa kärsineitä ekosysteemejä sekä edistää paikallisten yhteisöjen itsenäisyyttä ja hyvinvointia. Olemme hajauttaneet päästökompensaatiomme kolmannen osapuolen verifioimiin ilmastohankkeisiin, jonka ansiosta yksittäisten hankkeiden riskejä voidaan hallita.