Valaistuksella turvalliset työskentelyolot ammattikeittiöissä

Valaistuksen rooli ammattikeittiön työturvallisuudessa ja työntekijöiden mukavuustekijänä on merkittävä. Sitä ohjaavat kansainvälinen sisävalaistusstandardi EN 12464, joka säätelee valaistuksen raja-arvoja esimerkiksi häikäisyn, värintoiston ja valaistuksen riittävyyden osalta. Standardi on ohjannut myös Climeconin ammattikeittiöiden OptiLumo-valaisimien tuotekehitystä.

Häikäisyvapaa ja tasainen valaistus

Hyvä valoteho on kriittinen tekijä, kun käsitellään teräviä työkaluja tai kuumia koneita. Riittävän valaistuksen lisäksi valon tasaisuus ja häikäisyn vapaus ovat keittiöhenkilökunnalle oleellisia asioita. Kun valo jakautuu tasaisesti työpisteelle, eikä häikäise, ei pitkäkään työpäivä rasita silmiä.

OptiLumo integroidaan huuvan kattoon tai ilmanvaihtokaton CKV-komponenttiin, mistä sen nerokas optiikka jakaa valon tasaisesti työskentelyalueelle. Sisävalaistusstandardia noudattaen OptiLumon kohdalla häikäisyvapautta indikoiva UGR-indeksi on 22, työalueen valaistus Etask 750 luxia, valaistuksen tasaisuus 0,6 U0 (Emin /Em) ja välitön valaistus on 500 luxia.

Keittiöoloihin suunniteltu värintoisto

Ravintola-annosten luomisessa esillepano ja ulkonäkö on vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa kuin maku. Värintoistolla vaikutetaan siihen, kuinka lämpiminä tai kylminä ympäristön värit toistuvat. Työskentelyn kannalta ihanteellinen valaistus toistaa värit rikkaina ja autenttisen näköisinä ja työskentelyolojen kannalta optimaalinen värintoisto säästää silmiä.

DiaLUX-valaistussimulointi osana ammattikeittiön suunnittelupalvelua

Me Climeconilla tunnemme ammattikeittiön ilmanvaihdon lisäksi myös valaistuksen. Tarjoamme suuriin kohteisiin DiaLUX-ohjelmalla tehdyn valaistussimulaation. Simulaation on luotettava tapa varmistua kohteen vaatimustenmukaisuudesta sekä hyvistä työskentelyoloista.


OptiLumo-valaisimet ammattikeittiöihin

  • 10 vuoden takuu
  • IP65-luokan tiiviys
  • Avainlipputuote
  • Huuviin ja ilmanvaihtokattoihin
  • Mitoitetaan huuvan koon mukaan

Ota yhteyttä Climeconin ammattikeittiön suunnittelupalveluun

Ajankohtaista

Vent.X vinkit – Lämpötilan vaikutus hajotuskuvioon

Monissa tapauksissa tuloilmalla on tarkoitus joko jäähdyttää tai lämmittää tilaa. Tuloilmalla jäähdyttämistä voidaan pitää yleisenä monissa tiloissa. Lämmittäminen puolestaan on tyypillisintä erityyppisissä korkeissa tiloissa, kuten esimerkiksi liikuntatiloissa, kauppakeskuksissa tai teollisuushalleissa.

Lue lisää

Esittelyssä: Tehtaiden tuotantojohtaja Teppo Soini

Kausalan tehtaalta löytyy climeconlaisia, joilla on takanaan pitkät urat yrityksessä. Esimerkiksi Teppo Soini, tehtaiden supermies, on yksi heistä. Melkein 18 vuoden aikana hän on ollut monissa rooleissa, muun muuassa tuokehityksessä. Tällä hetkellä hän toimii tuotantojohtajana, joka varmistaa, että tehtailla hommat toimii kuten pitääkin ja tuotanto rullaa. Hänen vastuualueelle kuuluu Kausalan ja Pihtiputaan tehtaiden tuotanto.

Lue lisää

Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää energiaa ammattikeittiössä

Climecon tuo uuden innovaation ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon, jonka avulla keittiön ilmanvaihdon energiankulutusta voidaan pienentää vähintään 50 %. Kaikkiin Climeconin huuviin ja ilmanvaihtokattoihin saatava OptiDemand DCKV-teknologia tarjoaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ammattikeittiöön. Tarpeenmukainen, älykäs ilmanvaihto säästää energiaa ja työntekijöillä on aina optimaaliset työskentelyolosuhteet.

Lue lisää