Valaistuksella turvalliset työskentelyolot ammattikeittiöissä

Valaistuksen rooli ammattikeittiön työturvallisuudessa ja työntekijöiden mukavuustekijänä on merkittävä. Sitä ohjaavat kansainvälinen sisävalaistusstandardi EN 12464, joka säätelee valaistuksen raja-arvoja esimerkiksi häikäisyn, värintoiston ja valaistuksen riittävyyden osalta. Standardi on ohjannut myös Climeconin ammattikeittiöiden OptiLumo-valaisimien tuotekehitystä.

Häikäisyvapaa ja tasainen valaistus

Hyvä valoteho on kriittinen tekijä, kun käsitellään teräviä työkaluja tai kuumia koneita. Riittävän valaistuksen lisäksi valon tasaisuus ja häikäisyn vapaus ovat keittiöhenkilökunnalle oleellisia asioita. Kun valo jakautuu tasaisesti työpisteelle, eikä häikäise, ei pitkäkään työpäivä rasita silmiä.

OptiLumo integroidaan huuvan kattoon tai ilmanvaihtokaton CKV-komponenttiin, mistä sen nerokas optiikka jakaa valon tasaisesti työskentelyalueelle. Sisävalaistusstandardia noudattaen OptiLumon kohdalla häikäisyvapautta indikoiva UGR-indeksi on 22, työalueen valaistus Etask 750 luxia, valaistuksen tasaisuus 0,6 U0 (Emin /Em) ja välitön valaistus on 500 luxia.

Keittiöoloihin suunniteltu värintoisto

Ravintola-annosten luomisessa esillepano ja ulkonäkö on vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa kuin maku. Värintoistolla vaikutetaan siihen, kuinka lämpiminä tai kylminä ympäristön värit toistuvat. Työskentelyn kannalta ihanteellinen valaistus toistaa värit rikkaina ja autenttisen näköisinä ja työskentelyolojen kannalta optimaalinen värintoisto säästää silmiä.

DiaLUX-valaistussimulointi osana ammattikeittiön suunnittelupalvelua

Me Climeconilla tunnemme ammattikeittiön ilmanvaihdon lisäksi myös valaistuksen. Tarjoamme suuriin kohteisiin DiaLUX-ohjelmalla tehdyn valaistussimulaation. Simulaation on luotettava tapa varmistua kohteen vaatimustenmukaisuudesta sekä hyvistä työskentelyoloista.


OptiLumo-valaisimet ammattikeittiöihin

  • 10 vuoden takuu
  • IP65-luokan tiiviys
  • Avainlipputuote
  • Huuviin ja ilmanvaihtokattoihin
  • Mitoitetaan huuvan koon mukaan

Ota yhteyttä Climeconin ammattikeittiön suunnittelupalveluun

Ajankohtaista

MyAir-referenssi: Vanhaan arvokiinteistöön moderni ilmanvaihto

MyAir-järjestelmän tuottaman datan avulla saatiin ilmanvaihto korjattua punavuorelaisessa arvokiinteistössä, jonka asukkaat olivat valittaneet sisäilmaongelmista. Kohteen energiatehokkuuteen sekä tarpeenmukaisuuteen investointiin hankkimalla lisäksi huoneistokohtaiset MyAir-säätimet.

Lue lisää

Valaistuksella turvalliset työskentelyolot ammattikeittiöissä

Valaistuksen rooli ammattikeittiön työturvallisuudessa ja työntekijöiden mukavuustekijänä on merkittävä. Sitä ohjaavat kansainvälinen sisävalaistusstandardi EN 12464, joka säätelee valaistuksen raja-arvoja esimerkiksi häikäisyn, värintoiston ja valaistuksen riittävyyden osalta. Standardi on ohjannut myös Climeconin ammattikeittiöiden OptiLumo-valaisimien tuotekehitystä.

Lue lisää

Tehokas ammattikeittiön ilmanpuhdistus syntyy neljällä eri puhdistustekniikalla

Poistoilman korkean puhtaustason saavuttaminen on tärkeää kunnossapitokustannusten hallinnassa ja tilojen paloturvallisuudessa. Lisäksi puhdasta poistoilmaa voidaan hyödyntää lämmöntalteenottojärjestelmillä.

Lue lisää