Valaistuksella turvalliset työskentelyolot ammattikeittiöissä

Valaistuksen rooli ammattikeittiön työturvallisuudessa ja työntekijöiden mukavuustekijänä on merkittävä. Sitä ohjaavat kansainvälinen sisävalaistusstandardi EN 12464, joka säätelee valaistuksen raja-arvoja esimerkiksi häikäisyn, värintoiston ja valaistuksen riittävyyden osalta. Standardi on ohjannut myös Climeconin ammattikeittiöiden OptiLumo-valaisimien tuotekehitystä.

Häikäisyvapaa ja tasainen valaistus

Hyvä valoteho on kriittinen tekijä, kun käsitellään teräviä työkaluja tai kuumia koneita. Riittävän valaistuksen lisäksi valon tasaisuus ja häikäisyn vapaus ovat keittiöhenkilökunnalle oleellisia asioita. Kun valo jakautuu tasaisesti työpisteelle, eikä häikäise, ei pitkäkään työpäivä rasita silmiä.

OptiLumo integroidaan huuvan kattoon tai ilmanvaihtokaton CKV-komponenttiin, mistä sen nerokas optiikka jakaa valon tasaisesti työskentelyalueelle. Sisävalaistusstandardia noudattaen OptiLumon kohdalla häikäisyvapautta indikoiva UGR-indeksi on 22, työalueen valaistus Etask 750 luxia, valaistuksen tasaisuus 0,6 U0 (Emin /Em) ja välitön valaistus on 500 luxia.

Keittiöoloihin suunniteltu värintoisto

Ravintola-annosten luomisessa esillepano ja ulkonäkö on vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa kuin maku. Värintoistolla vaikutetaan siihen, kuinka lämpiminä tai kylminä ympäristön värit toistuvat. Työskentelyn kannalta ihanteellinen valaistus toistaa värit rikkaina ja autenttisen näköisinä ja työskentelyolojen kannalta optimaalinen värintoisto säästää silmiä.

DiaLUX-valaistussimulointi osana ammattikeittiön suunnittelupalvelua

Me Climeconilla tunnemme ammattikeittiön ilmanvaihdon lisäksi myös valaistuksen. Tarjoamme suuriin kohteisiin DiaLUX-ohjelmalla tehdyn valaistussimulaation. Simulaation on luotettava tapa varmistua kohteen vaatimustenmukaisuudesta sekä hyvistä työskentelyoloista.


OptiLumo-valaisimet ammattikeittiöihin

  • 10 vuoden takuu
  • IP65-luokan tiiviys
  • Avainlipputuote
  • Huuviin ja ilmanvaihtokattoihin
  • Mitoitetaan huuvan koon mukaan

Ota yhteyttä Climeconin ammattikeittiön suunnittelupalveluun

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää