CHS suodatusmassa

Kemiallinen suodatusmassa CHS on paras mahdollinen ratkaisu kun ilmasta halutaan poistaa rikkivetyä. CHS soveltuu erityisen hyvin myös rikkidioksidille ja kloorille.

Kuvaus

Dokumentoidut suoritusarvot mahdollistavat sekä teknisesti että taloudellisesti parhaat ratkaisumallit eri tyyppisiin ongelmiin.

Elinikäanalyysin avulla voidaan määritellä suodatusmassan oikea vaihtohetki ja suunnitella huollot optimaalisesti.

Ominaisuuksia

 • Helppokäyttöinen
 • Paloturvallinen
 • Elinikä analysoitavissa luotettavasti

Rakenneominaisuuksia

CHS-suodatusmassalla on seuraavat fysikaaliset ominaisuudet:

 • Rakennemateriaali: alumiinioksidi ja aktiivihiili
 • Rakeen nimellishalkaisija: 3,2 mm
 • Ominaispaino: 800 kg/m3
 • Kosteussisältö: 20 % enintään

Käyttöalueet

Suodatusmassa on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöön jossa rikkivedyn, rikkidioksidin ja/tai kloorin pitoisuudet ovat korkeita. CHS-suodatusmassa soveltuu hyvin myös jätevesien käsittelyyn sekä kompostointilaitosten hajuongelmiin.

 • Puunjalostusteollisuus
 • Jätevesipumppaamot
 • Jäteveden puhdistamot
 • Petrokemian teollisuus
 • Kompostointilaitokset
 • Muu prosessiteollisuus

Laadunvalvonta

Jokaiselle valmistetulle CHS-suodatusmassaerälle tehdään tehtaalla seuraavat laatujärjestelmän mukaiset testit:

 • Kyllästeainepitoisuuden mittaus
 • Tiheyden mittaus
 • Abraasiotesti
 • Rakennelujuuden mittaus
 • Kosteussisällön mittaus

Toimittajan kokonaisvastuu

Ilman puhdistamiseen tarkoitetut suodatusmassat ovat erilaisia. Ne saattavat näyttää ulospäin aivan samanlaisilta, mutta niiden suorituskyvyissä on usein suuria eroja. Kahta samanlaista suodatusmassaa ei ole olemassa. On tärkeää, että suodatinmassa- toimittaja ilmoittaa tuotteistaan dokumentoidut suoritusarvot, joille se myös antaa takuun.

Suoritusarvot

CHS-suodatusmassan pidätyskyky alla luetelluille kemiallisille yhdisteille on vähintään:

 • Rikkivety: 15 % suodatusmassan painosta
 • Rikkidioksidi: 10 % suodatusmassan painosta
 • Kloori: 10 % suodatusmassan painosta

Muille yhdisteille voit vastaavia arvoja tiedustella Climecon Oy:ltä.