Ammattiopistossa on Pohjoismaiden suurimmat opetuskeittiöt. Saman katon alta löytyy muun muassa 13 opetuskeittiötä, kaksi konditoriaa, suurkeittiö, kahvila-myymälä, lounasravintola ulkopuolisille asiakkaille sekä käsityö- ja sarjatyöleipomot. Näin mittavassa kohteessa ammattikeittiön puhdistusteknologian ja teknisten ratkaisujen tuomat edut moninkertaistuvat jokaisen laitteen myötä.

Suuret ilmamäärät ja rakenteelliset rajoitukset

Valtavat määrät poistoilmaa piti saada hallittua matalasta huonekorkeudesta ja rakennepalkeista huolimatta. Merkittävimpiä laitepaljouden asettamia haasteita saneerauksessa olivat huuvien kannakointi ja paino sekä tulo- ja poistoilmalaitteiden optimaalinen suunnittelu. Lisäksi kohteessa piti yhteensovittaa useita taloteknisiä järjestelmiä. ”Meni senttipeliksi”, muistelee IV-suunnittelussa konsultoinut Esa Huuskonen Climeconilta.

”Suunnittelussa, mitoituksessa ja laitevalinnoissa piti kiinnittää erityishuomiota siihen, että ilmaa saadaan suunnattua tarpeeksi laajalle alueelle tarpeeksi pienellä nopeudella vedon tunteen välttämiseksi. Piti varmistaa, että työskentely- ja käytäväalueet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti valtavien tuloilmamäärien tuomiseen”, kertoo Esa. Ilmanvaihtokattojen avulla pystyttiin kattamaan opetuskeittiöiden laajat alueet ja suuret ilmamäärät. Myös katon korkeat palkit rajoittivat laitteiden asettelua ja niiden väliin tehtävää kanavointia. IV-kattojen ja poistoilmalaitteiden liitäntäyhteiden paikkoja jouduttiin räätälöimään sen mukaan, miten niitä saatiin tuotua palkkien väleihin.

Huoltokustannusten hallinta

UV-valoa ja neliportaista puhdistusteknologiaa hyödyntävät huuvat ja ilmanvaihtokatot ovat pitäneet kohteen poistoilmakammiot ja kanavat puhtaina. Kanavia on kuvattu tarkastusten yhteydessä, mutta joka kerta on todettu, ettei nuohousta tarvita. Keittiön ilmanvaihtoratkaisujen lukuisien UV-lamppujen vaihdot on pystytty pitämään minimissä niiden pitkän käyttöiän johdosta. Lamput eivät myöskään ole tarvinneet merkittäviä puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, sillä niiden korkea puhdistusteho pitää myös lamppujen pinnat puhtaana.

Siinä missä asiantunteva suunnittelu on oleellisesti vaikuttanut puhdistusteknologian valintaan, ovat Climeconin huoltopalvelu ja opiston oma henkilökunta olleet avainasemassa laitteiston kunnon säilyttämisessä. Kohteen kone-esimies ja ansioitunut kiinteistönhoitajanakin toiminut Markku Hottinen on omalta osaltaan vastannut kohteen talotekniikasta jo vuodesta 1993 asti. ”Mitä paremmin ratkaisut toimivat, sitä vähemmän on ongelmia. Jos taas homma ei toimi, vaikuttaa se heti opetukseen”, toteaa Hottinen laitteiden toimintavarmuuden tärkeydestä ja huoltopalvelun täsmällisestä toiminnasta.

Lämmön talteenottojärjestelmän hyödyntäminen

Ammattiopiston valtavat ilmamäärät pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti lämmön talteenottojärjestelmällä. Mitä puhtaampaa LTO-laitteelle tuleva ilma on, sen tehokkaammin sen sisältämä lämpö voidaan hyödyntää. CleanMaster-laitteiden korkea rasvanerotuskyky on ollut keskeinen tekijä LTO:n hyötysuhteen maksimoinnissa.

”Kyllä, tavoitteisiin on päästy. Kiinteistöautomaatiosta näkee, että LTO:lla on hyvä hyötysuhde ja saavutetaan, mitä ollaan suunniteltukin. Suodattimet ovat olleet siistit ja järjestelmä toimii hyvin”, kertoo Hottinen.

Opiston LTO-järjestelmän tyypiksi vaihdettiin nestekiertoinen glykolijärjestelmä suunnitelmissa alunperin olleen ulos asennettavan neulalämmönsiirtimen tilalle. Päivityksen myötä lämmin ilma pystyttiin keräämään talteen suoraan ilmanvaihtokoneiden yhteydestä. Myös kiinteistön jäähdytyskoneistojen ja kylmälaitteiden hukkalämpö saadaan hyödynnettyä.

Automaatiolla energiasäästöjä

Keittiön ilmanvaihtolaitteet päätettiin jo suunnitteluvaiheessa integroida osaksi taloautomaatiota. Kohteessa on käytössä lähestulkoon tarpeenmukainen keittiöilmanvaihto siinä kuinka keittiön ilmanvaihdon energiankulutusta on pyritty optimoimaan tilojen paikallistamisen ja ajastuksen avulla.
Luokat ja muut tilat ovat virrankäytön puolesta eritelty omiksi alueikseen. Huuvat ovat päällä vain tiloissa, joita käytetään. Poistoilmayksiköiden käynnistys ja sammutus on asetettu ohjelmallisesti ja laitteet on ajastettu käymään vain tarpeellisen ajan.

 


Meille on tärkeää olla sanojemme mittaisia. Lupaamme CleanMasterien UV-puhdistusjärjestelmän erottavan ammattikeittiön poistoilmasta rasvan lähes sataprosenttisesti ja nyt meillä on siitä myös todisteet.

Tutustu CleanMaster-huuviin