Hämeenkylän koulun perusteellinen uudistus tähtäsi energiatehokkuuden, viihtyisyyden ja sisäilmaston parantamiseen. Kohteen opetustiloissa oli suunnittelun kannalta korkeat vaatimukset: korkeat vetokriteerit, alhaiset äänitasot, suurten ilmamäärien hallinta, sekä helppo puhtaanapito.

Suutinkanavat täyttävät kovat vaatimukset

ROX-ROX-S -yhdistelmä valittiin opetustiloihin, kolmesta syystä. Säädettävä hajotuskuvio on hyödyllinen mahdollisten tulevaisuuden tilamuutosten ja väliseinälisäyksien varalta. Suutinkanavilla alakatto saatiin toteutettua korkeammalle ja näin luokista saatiin ilmavammat. Tasaisen suutinpinnan vuoksi ROX-suutinkanavien helppo puhtaanapito johti juuri kyseisen tuotteen valintaan vaihtoehtojen sijaan

Huippulaadukkaat ammattikeittiön tuotteet ja kattava suunnittelupalvelu

Koulun keittiö valmistaa päivittäin jopa 1500 lounasta ja ilmanvaihdon tarve on suuri. Energiansäästö ja lämmön talteenotto olivat tärkeitä kriteerejä keittiön suunnitteluvaiheessa, joten tiloihin valittiin vakuumi-UV -puhdistustekniikkaa hyödyntävät CleanMaster-ratkaisut.

Tehokkaan rasvan pilkkomisen ansiosta voidaan keittiön poistoilmasta ottaa lämpö luotettavasti ja tehokkaasti talteen lämmöntalteenoton avulla. Tämä lisää on merkittävää energiansäästön kannalta. Tehokas puhdistustekniikka myös varmistaa kanavien puhtaana pysymisen, mikä lisää oleellisesti paloturvallisuutta sekä alentaa puhdistuskustannuksia merkittävästi.

Keittiön sisäilmastosta huolehtivat ilmanvaihtokattomme, StandardPlus-astianpesuhuuvat sekä CRO ja CTO rasvasuodattimilla varustetut tulo- ja poistoilmalaitteet. Ilmanvaihtokatto mahdollisti kuumakeittiön toteutuksen mahdollisimman korkeaksi ja ilmavaksi. Näin ilmanvaihto saatiin hallittua pienellä alueella, jossa on paljon laitteita.

Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme osaamistamme parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, eikä tämä jäänyt huomaamatta projektin aikana. ”Climeconin suunnittelupalvelu teki keittiön ilmanvaihtosuunnittelun pohjaksi mitoitukset ja layout-suunnitelmat ilmastointikatosta ja huuvista”, muistelee kohteen LVI-suunnittelija Vikke Niskanen, Granlund Oy.

Yksilöllisesti toteutettu ilmanpuhdistus toimii

Monelle tulee vielä yllätyksenä, että valikoimastamme löytyy myös maan johtavat ilmanpuhdistusratkaisut. Kohteeseen asennettiin HPC-ilmanpuhdistimia viemärituuletusputkiin, minkä jälkeen kohdetta vaivanneet hajuongelmat loppuivat.

Rakennuttaja

Vantaan kaupungin tilakeskus

IV-urakoitsija

Vantaan Teknoilma Oy

LVI-suunnittelija

Vikke Niskanen, Granlund Oy