Perinteisen ilmanvaihtojärjestelmän haasteet – ja kuinka taklata ne MyAirilla

Listasimme kolme eri aluetta, mitä voidaan parantaa perinteisellä ilmanvaihtojärjestelmällä varustetuissa kerrostaloissa. Haasteet ovat tuttuja erityisesti kerrostaloissa, joissa on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto. Näitä yleisimpiä ongelmia on ratkaistu älykkäällä MyAir-ilmanvaihtojärjestelmällä automaattisen reagoinnin, jatkuvan monitoroinnin sekä datan keräyksen avulla.

Energiaa menee hukkaan sillä järjestelmää ei pystytä optimoimaan

Ilmanvaihtoon käytetty energia ja lämpöhäviöiden kompensointi muodostavat noin 33 % kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta. Ilmanvaihtokoneet käyvät valtaosan ajasta turhan suurilla kierrosnopeuksilla, eikä fiksua keinoa ilmanvaihtojärjestelmän optimointiin ole.

MyAirin avulla pystytään hallitsemaan venttiilikohtaisesti paine-eroa, jolloin venttiileistä menee oikea määrä ilmaa pienellä paine-erolla. Näin saavutetaan koko ilmanvaihtojärjestelmän kannalta optimaalinen toiminta, jossa energiaa ilmanvaihtoon kuluu mahdollisimman vähän.

Epätasainen ilmanvaihto näkyy sisäilmaongelmina

Toinen ongelma on, että venttiilien ilmamäärät pysyvät säädetyissä arvoissaan vain noin kahden kuukauden ajan. Tämän jälkeen tasapaino menetetään muun muassa hormivirtauksen, vuodenaikojen vaihtelun ja ihmisten oman toiminnan vaikutuksesta. Alimmissa kerroksissa epätasapaino tuntuu vetona ja korvausilmaa voi tulla rakenteiden läpi. Samalla ylimpien kerrosten ikkunat saattavat huurtua ja hajujen leviäminen huoneistosta toiseen on tavallista.

Erityisesti talviaikana epätasapainoisesta ilmanvaihdosta johtuvat ylisuuret korvausilmamäärät alimmissa kerroksissa aiheuttavat turhaa lämmitystä. Patteritermostaatti lisää automaatisesti lämmitystä ja siten energiahukkaa.

MyAirin avulla ilmanvaihto on tasapainossa jatkuvan monitoroinnin ja automaatisen olosuhteisiin reagoinnin ansiosta. ”Usein epätasapainoisen ilmanvaihdon oireita ei tunnisteta tai niiden ajatellaan kuuluvan asiaan kerrostaloasumisessa. Vetoisuus, tunkkaisuus ja rakenteiden läpi, hallitsemattomasti tuleva korvausilma ovat kuitenkin asioita, joilta voidaan välttyä”, kertoo Antti Rytivaara, MyAirin tuotepäällikkö.

Ilmanvaihdon tilasta ei ole luotettavaa tietoa

Kiinteistön omistajalla tai huoltoyhtiöllä ei ole luotettavaa lähdettä ilmanvaihdon tilaan. Tiedon puute voi aiheuttaa turhia huoltokäyntejä ja edelleenkin syyt käynteihin voivat jäädä hämärän peittoon, mikäli vikaa ei pystytä käynnin aikana havaitsemaan. Lisäksi toimimaton ilmanvaihto aiheuttaa asukkaissa jatkuvasti tyytymättömyyttä.

MyAirista saatavan ilmanvaihdon datan avulla pystytään ongelmat paikantamaan nopeasti ja katsomaan myös ajassa taaksepäin. ”Sisäilman datan avulla on esimerkiksi pystytty laskemaan kaupungin vuokra-asuntojen huoltokäyntien määrää eräässä kohteessamme MyAir-järjestelmän käyttöönoton myötä”, kertoo Rytivaara ja jatkaa, ”Sisäilmaston mittausdataa on keksitty myös hyödyntää esimerkiksi taloyhtiöiden korjaustarvesuunnittelussa.

Haluatko lisää tietoa MyAir älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä?

Tutustu MyAiriin

Tai ole yhteydessä Antti Rytivaaraan

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää