MyAir-referenssi: Energiansäästöjä kaupungin vuokrakiinteistössä

Hämeenlinnan kaupunki haki ensisijaisesti energiansäästöjä kerrostalokohteensa ilmanvaihdon remontin yhteydessä. MyAir-ilmanvaihtojärjestelmän tarpeenmukainen ja tasapainoinen ilmanvaihto toi kunnalle huomattavat säästöt.

MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä tasapainottaa rakennuksen paine-erot ja reagoi olosuhteiden muutoksiin. Ainutlaatuisten älykkäiden poistoilmaventtiilien avulla ilmanvaihto pysyy tasapainossa automaattisesti ja kaikkina vuodenaikoina. Ilmanvaihto toimii tarpeenmukaisesti ja asukkaan elämänrytmin mukaan. Näin ilmanvaihdon energiankulutuksessa saavutetaan huomattavia säästöjä.

Ilmanvaihtoon ei kulu enää turhaa energiaa

MyAirin avulla päästiin kohteessa parhaimmillaan alle yhden prosentin tarkkuuteen suunnitelluista ilmamääristä. Näin tarkka ilmamäärien säätö ei perinteisen ilmanvaihtojärjestelmän kohdalla olisi mahdollista. Perinteisellä järjestelmällä ilmamäärät eivät pysyisi mitoitetuissa arvoissa olosuhteiden ja vuodenaikojen muutosten sekä hormivaikutuksen johdosta. Vahvana hyötynä voidaan pitää myös sitä, että nyt kohteessa on reaaliaikainen tieto jokaisen venttiilin ilmamääristä – ympäri vuoden.

Tarkkojen venttiilikohtaisten ilmamäärien seurauksena ei ylimääräistä korvausilmaa tarvitse lämmittää turhaan. Myös kohteen energiatehokkaaksi vaihdettu puhallin pystyttiin mitoittamaan optimitasolleen. Energiaa ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan ja kiinteistön lämmitykseen kuluu siis vain tarpeellinen määrä sisäilmaolosuhteiden pysyessä tavoiteltuina.

Pienessä kerrostalossa suuret säästöt

Hämeenlinnan kohde on kolmikerroksinen ja kerrospinta-alaltaan noin 1000 neliömetriä. Laskennallisesti kyseisen kiinteistön energiakuluissa säästetään MyAirin avulla yli 20 megawattituntia vuosittain. Alla olevassa kuvaajassa havainnollistetaan vastaavan kohteen korvausilman lämmityksen laskennallista energiankulutusta perinteisellä ilmanvaihtojärjestelmällä ja MyAirilla sekä vuosittaista energiansäästöpotentiaalia MyAirilla.

Käytämme MyAirin säästöpotentiaalin arvioimiseen usean ulkoisen asiantuntijan verifioimaa laskentaa. Otamme huomioon muun muassa kiinteistön koon, kerrosten lukumäärän sekä rakennuksen ilmamäärät tehostuksineen. MyAir poistaa ilmanvaihdon hormivaikutuksen, joka arvioidaan tässä kohteessa 9 %:n suuruiseksi. Hormivaikutuksen arviointiin käytetään VTT:n T737 -julkaisua sekä Ilmatieteen laitoksen alueellisia lämmöntarvelukuja.

Mukana projektissa olivat:

  • LVI-suunnittelu: FCG
  • Rakennuttaja: Hämeenlinnan kaupunki
  • Urakointi: JM Putki Oy
  • Valvoja: LVI-Insinööritoimisto T. Lehti Oy

 


MyAir on Climeconin kehittämä tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä, joka tarjoaa myös julkisiin investointeihin hyvät perusteet. Järjestelmän avulla voidaan kiinteistöissä saavuttaa huimia energiasäästöjä. Voimme laskea takaisinmaksuajan ja säästöpotentiaalin huomattavan tarkkaan. Tutustu tarkemmin MyAiriin täällä: myair.fi . Mikäli haluat lisätietoja järjestelmästä tai sinua kiinnostaa, millaisia säästöjä MyAir toisi sinun kohteessasi, ota rohkeasti yhteyttä Antti Rytivaaraan!

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää