MyAir-Laskurista näet helposti energiasäästöt älykkäällä ilmanvaihtojärjestelmällämme

MyAir-energiansäästölaskurin avulla on helppo vertailla koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustetun kerrostalon energiankulutusta älykkäällä MyAir-järjestelmällä varustettuun. Laskurista näkee energiasäästöt myös, kun MyAir-järjestelmään on lisätty huoneistokohtaiset säätimet. Lisäksi laskurista näkee ilmanvaihdon hiilidioksidipäästöt.

Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutuksen pohjana on kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrä, johon vaikuttavat kohteen kerrosten lukumäärä, kerrospinta-ala ja maantieteellinen sijainti. Vuoden mittaan vaihtelevan lämmityksen tarpeen arviointiin käytetään Ilmatieteenlaitoksen aluekohtaisia lämmöntarvelukuja.

Tulokset saadaan megawattitunteina, euroina maalämmön keskihinnalla kerrottuna sekä hiilidioksidin määränä, joka perustuu Tilastokeskuksen arvioon energian hiilijalanjäljestä. Laskurin perustana on käytetty energialaskennasta tuttuja periaatteita. Tuloksien perusteella voidaan arvioida MyAirin vaikutuksia kiinteistön energiatehokkuuteen esimerkiksi energiaremontin yhteydessä.

Miksi MyAir säästää energiaa verrattuna perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään?

“MyAirin energiaa säästävä vaikutus tulee siitä, kuinka se tasapainottaa eri kerrosten väliset paine-erot ja poistaa koko talon laajuiset, ajastetut tehostukset. Paine-erojen tasapainotus poistaa lisäksi hormivirtauksen vaikutuksen asuntojen ilmamääriin, mikä on huomioitu laskennassa”, kertoo innovaation tuotepäällikkö Antti Rytivaara Climeconilta.

Vieläkin suurempia energiasäästöjä huoneistokohtaisilla MyAir-säätimillä

MyAir-säädin on järjestelmän lisävaruste, jonka vaikutukset energiansäästöihin ovat vieläkin suuremmat. Erityisesti säätimen Poissa-tilan käyttö laskee huoneiston ilmamääriä noin 30 %. ”Energiasuunnittelijoilta saadun palautteen mukaan Poissa-tila on avainasemassa merkittäviin energiansäästöihin. Laskennallisesti sen arvioidaan laskevan koko kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrää ja siten myös energiankulutusta vuoden aikana noin 20 %”, Rytivaara toteaa.

Laskuri on verifioitu kolmannella osapuolella

Mukana laskennan paikkansapitävyyden varmistamisessa on ollut ilmanvaihdon asiantuntijoita Insinööritoimisto Leo Maaskolalta sekä A-insinööreiltä. Laskennassa on käytetty standardoituja arvoja ja tekijöiden määrittelyssä on noudatettu varovaisuutta. Todellisuudessa siis energiasäästöt saattavat olla paljon laskurin ilmoittamaa suurempiakin.

Laske, paljonko MyAir säästäisi sinun kerrostalossasi >


MyAir on älykäs ilmanvaihtojärjestelmä koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Se tehostaa ja tasapainottaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. MyAir-venttiili mittaa sisäilmasta kosteutta, lämpötilaa, painetta sekä ilmamääriä, ja varmistaa toiminnallaan terveellisen sisäilmaston. Lue lisää >

MyAir-säädin on huoneistokohtainen lisävaruste MyAir-ilmanvaihtojärjestelmään. Säätimen avulla asukkaan on mahdollista hallita huoneistonsa ilmanvaihtoa oman elämänrytmin mukaan. Lue lisää >

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää