MyAir-Laskurista näet helposti energiasäästöt älykkäällä ilmanvaihtojärjestelmällämme

MyAir-energiansäästölaskurin avulla on helppo vertailla koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustetun kerrostalon energiankulutusta älykkäällä MyAir-järjestelmällä varustettuun. Laskurista näkee energiasäästöt myös, kun MyAir-järjestelmään on lisätty huoneistokohtaiset säätimet. Lisäksi laskurista näkee ilmanvaihdon hiilidioksidipäästöt.

Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutuksen pohjana on kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrä, johon vaikuttavat kohteen kerrosten lukumäärä, kerrospinta-ala ja maantieteellinen sijainti. Vuoden mittaan vaihtelevan lämmityksen tarpeen arviointiin käytetään Ilmatieteenlaitoksen aluekohtaisia lämmöntarvelukuja.

Tulokset saadaan megawattitunteina, euroina maalämmön keskihinnalla kerrottuna sekä hiilidioksidin määränä, joka perustuu Tilastokeskuksen arvioon energian hiilijalanjäljestä. Laskurin perustana on käytetty energialaskennasta tuttuja periaatteita. Tuloksien perusteella voidaan arvioida MyAirin vaikutuksia kiinteistön energiatehokkuuteen esimerkiksi energiaremontin yhteydessä.

Miksi MyAir säästää energiaa verrattuna perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään?

“MyAirin energiaa säästävä vaikutus tulee siitä, kuinka se tasapainottaa eri kerrosten väliset paine-erot ja poistaa koko talon laajuiset, ajastetut tehostukset. Paine-erojen tasapainotus poistaa lisäksi hormivirtauksen vaikutuksen asuntojen ilmamääriin, mikä on huomioitu laskennassa”, kertoo innovaation tuotepäällikkö Antti Rytivaara Climeconilta.

Vieläkin suurempia energiasäästöjä huoneistokohtaisilla MyAir-säätimillä

MyAir-säädin on järjestelmän lisävaruste, jonka vaikutukset energiansäästöihin ovat vieläkin suuremmat. Erityisesti säätimen Poissa-tilan käyttö laskee huoneiston ilmamääriä noin 30 %. ”Energiasuunnittelijoilta saadun palautteen mukaan Poissa-tila on avainasemassa merkittäviin energiansäästöihin. Laskennallisesti sen arvioidaan laskevan koko kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrää ja siten myös energiankulutusta vuoden aikana noin 20 %”, Rytivaara toteaa.

Laskuri on verifioitu kolmannella osapuolella

Mukana laskennan paikkansapitävyyden varmistamisessa on ollut ilmanvaihdon asiantuntijoita Insinööritoimisto Leo Maaskolalta sekä A-insinööreiltä. Laskennassa on käytetty standardoituja arvoja ja tekijöiden määrittelyssä on noudatettu varovaisuutta. Todellisuudessa siis energiasäästöt saattavat olla paljon laskurin ilmoittamaa suurempiakin.

Laske, paljonko MyAir säästäisi sinun kerrostalossasi >


MyAir on älykäs ilmanvaihtojärjestelmä koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin. Se tehostaa ja tasapainottaa ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. MyAir-venttiili mittaa sisäilmasta kosteutta, lämpötilaa, painetta sekä ilmamääriä, ja varmistaa toiminnallaan terveellisen sisäilmaston. Lue lisää >

MyAir-säädin on huoneistokohtainen lisävaruste MyAir-ilmanvaihtojärjestelmään. Säätimen avulla asukkaan on mahdollista hallita huoneistonsa ilmanvaihtoa oman elämänrytmin mukaan. Lue lisää >

Ajankohtaista

Korroosiota kestävät päätelaitteet haastaviin olosuhteisiin

Haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotimaiset tuottemme kestävät korroosiota.

Lue lisää

RTS elinkaarilasketut huuvat ammattikeittiöihin Climeconilta

Rakennustietosäätiön EPD-lasketut huuvat tarjoavat ratkaisun erityisesti kohteisiin, joissa ilmastovaikutusten selvittäminen on tärkeää. Rakennuttaja, suunnittelija tai muu sidosryhmä saa todennetun, puolueettoman tiedon myös huuvien hiilijalanjäljistä.

Lue lisää

Kuinka turvahuoneen ilmanvaihto toimii?

Kun tehtaalla tapahtuu vaarallisten aineiden kaasuvuoto, ovat kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut kriittisessä asemassa. Ilmansuodattimen valinta, käytettävä puhdistusmassa ja tilan muu suunnittelu vaativat tarkkuutta, tietämystä ja kokemusta.

Lue lisää