Miksi MyAir ei mittaa hiilidioksidia?

Sisäilmaolosuhteita ja ilmamäärien riittävyyttä mitataan sisäilman hiilidioksidimäärän avulla. Näin voidaan päätellä vaihtuuko ilmaa tilassa tarpeeksi. Hiilidioksidia mitataan kun halutaan tutkia sisäilman laatua ja ilmanvaihdon tehokkuutta.

Hiilidioksidin mittaus katon rajasta ei ole tarkoituksenmukaista

MyAir-ratkaisusta kysytään usein, mittaako järjestelmä myös hiilidioksidia. Ei se mittaa ja tälle on syynä MyAir-venttiilien sijainti huoneistoissa. MyAir-järjestelmän älykkäät poistoilmaventtiilit mittaavat ilmamääriä, ilman kosteutta ja lämpötilaa. Ne ovat usein katossa tai katon rajassa, missä hiilidioksidimittaukset eivät vastaa sitä lukemaa, mikä tilan oleskeluvyöhykkeellä on.

Jos hiilidioksidia mitattaisiin MyAir-venttiileillä olisivat lukemat lähes säännönmukaisesti liian korkeita. Järjestelmä yrittäisi todennäköisesti poistaa liiallisen hiilidioksidin tilasta tehostamalla poistoilmanvaihtoa ja väärien lukemien perusteella tehostettaisiin toimintaa, mikä taas kuluttaa myös turhaa energiaa. Samasta syystä myöskään esimerkiksi häkää tai muita kaasuja ei mitata MyAir-venttiileillä.

MyAir-venttiilit mittaavat sisäilmaolosuhteita huoneistokohtaisesti

MyAir-venttiilien mittauspaikka huoneen katon rajassa soveltuu sisäilmaolosuhteiden luotettavaan mittaukseen. Huoneistokohtaisella mittauksella saadaan  paljon tarkempaa ja kattavampaa dataa. Puhaltimelta mitatut arvot taas kertovat koko talon toiminnasta ja niiden perusteella tehdyt kokonaistehostukset kuluttavat turhaa energiaa.  MyAir-venttiileistä saatava mittaustieto kulkee järjestelmän keskusyksikköön, joka ohjaa mittausten perusteella venttiiliä kasvattamaan tai pienentämään kyseisen venttiilin poistoilmamääriä. Näin huoneiston ilmanvaihto pysyy tasapainossa ja energiatehokkaana.


Lue lisää MyAir älykkäästä ilmanvaihtojärjestelmästä

Ajankohtaista

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää

Tutustu myyntipäällikkö Leo Nyströmiin

Kohta vuoden verran Myyntipäällikkönä toiminut Leo edustaa Climeconin nuorempaa koulukuntaa. Hän aloitti meillä tuotekehityksessä kesätyöntekijänä ja kiinnostus myyntityöhön ajoi hänet nykyiseen rooliin myyntitiimissä. Ensimmäisen kosketuksen Climeconiin hän sai vieraillessaan Finnbuildissä opiskelijana, jolla oli kova halu alalle.

Lue lisää