Kuinka turvahuoneen ilmanvaihto toimii?

Kun tehtaalla tapahtuu vaarallisten aineiden kaasuvuoto, ovat kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut kriittisessä asemassa. Ilmansuodattimen valinta, käytettävä puhdistusmassa ja tilan muu suunnittelu vaativat tarkkuutta, tietämystä ja kokemusta.

Teollisuudessa käsitellään ihmisille haitallisia aineita, joita käytetään tehtaan prosesseissa esimerkiksi kemianteollisuudessa, sellu- ja paperitehtailla sekä kaivosteollisuudessa. Tällaisilla tehtailla voidaan valitut tilat määritellä turva- tai suojahuoneiksi, joihin työntekijät tietävät hakeutua kaasuvuodon sattuessa.

Mitä tapahtuu kemiallisen vuodon sattuessa?

Kun sensorit havaitsevat liian suuria pitoisuuksia haitallista kemiallista yhdistettä ilmassa, käynnistyy tapahtumien ketju, jonka aikana työntekijät saavat hälytyksen pikaisesta siirtymisestä suojahuoneisiin. Samaan aikaan ilmanvaihtojärjestelmä ohjaa ilman turvasuodattimien kautta näihin suojahuoneisiin.

Kuinka ilma puhdistetaan?

Epäpuhtaudet puhdistetaan niille tarkoitetun kemiallisen koostumuksen omaavalla suodatusmassalla, jolloin massan läpi suodattuva tuloilma on turvallista hengittää suojahuoneessa. Ilmanpuhdistuksen ytimessä on kemisorbtio-reaktio, jonka aikana suodatusmassan pelletit sitovat itseensä eli hapettavat ilman haitalliset yhdisteet.

Turvasuodattimissa on kohteen tarpeiden mukaan valittu suodatusmassa poistamaan ilmasta suuria määriä haitallisia epäpuhtauksia, kuten ammoniakkia, klooria, rikkivetyä tai rikkidioksidia. Niissä käytetään tietylle epäpuhtaudelle tarkoitettua suodatusmassaa maksimaalisen puhdistustehon takaamiseksi.

Miten suojahuoneiden ilmanpuhdistusratkaisut mitoitetaan?

Kemiallisten ilmanpuhdistusratkaisujen mitoituksessa tärkeimmät tekijät ovat ilman epäpuhtauksien kemiallinen koostumus, niiden pitoisuudet ja suojattavan tilan tuloilman tarve. Turvasuodattimien kohdalla täytyy myös tietää, kauanko suojahuoneen ilmaa tulee puhdistaa.

Jos suojahuoneen ilmaa puhdistetaan ammoniakkikaasuista ensin 2000 ppm puolen tunnin ajan ja 500 ppm seuraavan neljän tunnin ajan, tulee tietää myös tilan tuloilman tarve. Näiden perusteella pystytään laskemaan tarve suodatusmassan määrälle perustuen valitun massan kykyyn sitoa itseensä kyseistä kaasua.


Climeconin kotimaisilla ilmanpuhdistusratkaisuilla on suojattu tehtaiden työntekijöitä puhdistamalla suojahuoneiden ja tehtaiden sisäilmaa kolmenkymmenen vuoden aikana sadoissa kohteissa. Autamme valitsemaan ja mitoittamaan kohteeseesi parhaiten sopivat ilmanpuhdistusratkaisut.

Lue lisää

Ajankohtaista

Korroosiota kestävät päätelaitteet haastaviin olosuhteisiin

Haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotimaiset tuottemme kestävät korroosiota.

Lue lisää

RTS elinkaarilasketut huuvat ammattikeittiöihin Climeconilta

Rakennustietosäätiön EPD-lasketut huuvat tarjoavat ratkaisun erityisesti kohteisiin, joissa ilmastovaikutusten selvittäminen on tärkeää. Rakennuttaja, suunnittelija tai muu sidosryhmä saa todennetun, puolueettoman tiedon myös huuvien hiilijalanjäljistä.

Lue lisää

Kuinka turvahuoneen ilmanvaihto toimii?

Kun tehtaalla tapahtuu vaarallisten aineiden kaasuvuoto, ovat kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut kriittisessä asemassa. Ilmansuodattimen valinta, käytettävä puhdistusmassa ja tilan muu suunnittelu vaativat tarkkuutta, tietämystä ja kokemusta.

Lue lisää