Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Maailmanlaajuinen standardi ohjaa hiilijalanjäljen laskentaa

Climeconin hiilineutraalisuuslaskelmat perustuvat kansainvälisesti käytössä olevaan Greenhouse Gas eli GHG-protokollaan, joka tarjoaa raamit organisaatioiden, yritysten ja kaupunkien hiilidioksidipäästöjen laskennalle sekä kompensoinnille. Olemme hiilineutraaleja toiminnastamme aiheutuvien suorien päästöjen ja ostoenergian epäsuorien päästöjen osalta. Näiden lisäksi olemme hiilineutraali töihin matkustamisen, liikematkojen, jätteiden käsittelyn sekä polttoaineiden tuotannon ja energian siirtohäviön osalta. Olemme kompensoineet päästömme siltä osin kun emme niitä pysty itse poistamaan.

Climecon on tehnyt paljon töitä vähentääkseen omasta toiminnasta johtuvia päästöjä. Tässä ollaan onnistuttu yrityksen suorien päästöjen sekä ostoenergian osalta, ja Climecon tuottaakin 80% vähemmän näitä päästöjä kuin vuonna 2019. Yrityksen arvoketjun päästöt ovat kasvaneet vertailuvuodesta 2019, johon on syynä toiminnankasvu, laiteinvestoinnit sekä logistiikan päästöjen kasvu. Ero vuosien 2019 ja 2022 välillä on 1301 tCO2e. Pyrkimyksenämme on tunnistaa sellaiset arvoketjumme osat, joista syntyy aiheettomia päästöjä, ja asettaa tavoitteita, joiden avulla näitä päästöjä voidaan vähentää.

Vastuullista tukea ympäristölle

Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Climeconille jäi 339 tCO2e kompensoitavaa vuonna 2022. Climecon on valinnut kompensointikohteikseen sellaisia hankkeita, joka tukevat sekä sosiaalista että ympäristöllistä kestävää kehitystä globaalissa etelässä. Vuoden 2022 kompensointikohteiksi valikoitui Indonesian Borneon trooppisia suometsiä suojeleva Rimba Raya -hanke sekä Brasilian Amazonin sademetsiä suojeleva Rio Anapu-Pacaja -hanke.

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää