Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Maailmanlaajuinen standardi ohjaa hiilijalanjäljen laskentaa

Climeconin hiilineutraalisuuslaskelmat perustuvat kansainvälisesti käytössä olevaan Greenhouse Gas eli GHG-protokollaan, joka tarjoaa raamit organisaatioiden, yritysten ja kaupunkien hiilidioksidipäästöjen laskennalle sekä kompensoinnille. Olemme hiilineutraaleja toiminnastamme aiheutuvien suorien päästöjen ja ostoenergian epäsuorien päästöjen osalta. Näiden lisäksi olemme hiilineutraali töihin matkustamisen, liikematkojen, jätteiden käsittelyn sekä polttoaineiden tuotannon ja energian siirtohäviön osalta. Olemme kompensoineet päästömme siltä osin kun emme niitä pysty itse poistamaan.

Climecon on tehnyt paljon töitä vähentääkseen omasta toiminnasta johtuvia päästöjä. Tässä ollaan onnistuttu yrityksen suorien päästöjen sekä ostoenergian osalta, ja Climecon tuottaakin 80% vähemmän näitä päästöjä kuin vuonna 2019. Yrityksen arvoketjun päästöt ovat kasvaneet vertailuvuodesta 2019, johon on syynä toiminnankasvu, laiteinvestoinnit sekä logistiikan päästöjen kasvu. Ero vuosien 2019 ja 2022 välillä on 1301 tCO2e. Pyrkimyksenämme on tunnistaa sellaiset arvoketjumme osat, joista syntyy aiheettomia päästöjä, ja asettaa tavoitteita, joiden avulla näitä päästöjä voidaan vähentää.

Vastuullista tukea ympäristölle

Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Climeconille jäi 339 tCO2e kompensoitavaa vuonna 2022. Climecon on valinnut kompensointikohteikseen sellaisia hankkeita, joka tukevat sekä sosiaalista että ympäristöllistä kestävää kehitystä globaalissa etelässä. Vuoden 2022 kompensointikohteiksi valikoitui Indonesian Borneon trooppisia suometsiä suojeleva Rimba Raya -hanke sekä Brasilian Amazonin sademetsiä suojeleva Rio Anapu-Pacaja -hanke.

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää