EPD-verifioidut ilmanvaihdon ratkaisut Climeconilta

Tuomme ensimmäisenä valmistajana markkinoille ilmanvaihdon EPD-verifioidut ratkaisut. Tämän myötä myös ilmanvaihdossa on saatavilla ympäristövaikutuksiltaan luotettavasti ja kattavasti todennettuja tuotteita.

EPD ympäristöseloste on elinkaariarviointi, jossa esitetään laajasti rakennustuotteiden hiilijalanjäljen lisäksi niiden ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointien tahoista Rakennustietosäätiö koetaan alalla luotettavimmaksi ja puolueettomaksi. Tähän vaikuttavat muun muassa standardeihin perustuva kriteeristö, EPD-merkin saamiseen vaadittava kolmannen osapuolen verifiointi sekä perusteellinen hyväksymisprosessi.

Tuotteidemme ympäristövaikutusten analysointi ja laskenta on tehty yhteistyössä Granlund Oy:n kanssa. RTS:n EDP-vaatimusten mukaisesti kolmantena osapuolena on verifioinnissa toiminut Ramboll Suomi Oyj. ”Koko alaa puhuttavaan asiaan liittyy epävarmuutta ja epätietoisuutta, mistä johtuen valitsimme luotettavat tahot laskentaan ja verifiointiin”, summaa Tommi Uksila, Climeconin toimitusjohtaja.

Miksi elinkarilaskettuja talotekniikan ratkaisuja tarvitaan?

Velvoite laskea rakennusten hiilijalanjälki liittyy kestävän rakentamisen ilmiöihin sekä hallinnollisella että kaupallisella tasolla. Suomessa rakennussektorin toimijoiden tavoitteena on saavuttaa rakennetun ympäristön hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen säädösohjauksen kehitys sisältää lähitulevaisuudessa velvoitteet rakennusten elinkaaren ilmastovaikutusten arvioinnille. Myös kansainväliset ja jatkuvasti yleistyvät rakennusten ympäristösertifioinnit, kuten LEED, BREEAM ja RTS, vaativat rakennusten ympäristövaikutusten luotettavan laskennan – talotekniikkaa myöten.

”Talotekniikka näyttelee merkittävää roolia rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöissä ja siksi valintoihin tulee kiinnittää huomiota. Elinkaarilaskenta tukee pitkäaikaista vastuullisuus- ja hiilineutraaliustyötämme”, kertoo Uksila. Ympäristövaikutusten todentamisen lisäksi kattavan EPD-laskennan perusteella voidaan paikantaa kehittämiskohtia yrityksen omassa toiminnassa.

Meillä Climeconilla toimenpiteet kohdistuvat kestäviin raaka-ainevalintoihin, tuotannon optimointiin, hukkamateriaalin minimointiin sekä logistiikan tehostamiseen ja lähitoimijoiden suosimiseen. ”Tulevaisuudessa jatkamme EPD-verifiointiprosessissa tehtyjen löydösten perusteella tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämistä ja ympäristövaikutusten minimointia”, kertoo Uksila.

Selaa täältä ympäristöselosteita

Ajankohtaista

Korroosiota kestävät päätelaitteet haastaviin olosuhteisiin

Haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotimaiset tuottemme kestävät korroosiota.

Lue lisää

RTS elinkaarilasketut huuvat ammattikeittiöihin Climeconilta

Rakennustietosäätiön EPD-lasketut huuvat tarjoavat ratkaisun erityisesti kohteisiin, joissa ilmastovaikutusten selvittäminen on tärkeää. Rakennuttaja, suunnittelija tai muu sidosryhmä saa todennetun, puolueettoman tiedon myös huuvien hiilijalanjäljistä.

Lue lisää

Kuinka turvahuoneen ilmanvaihto toimii?

Kun tehtaalla tapahtuu vaarallisten aineiden kaasuvuoto, ovat kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut kriittisessä asemassa. Ilmansuodattimen valinta, käytettävä puhdistusmassa ja tilan muu suunnittelu vaativat tarkkuutta, tietämystä ja kokemusta.

Lue lisää