EPD-verifioidut ilmanvaihdon ratkaisut Climeconilta

Tuomme ensimmäisenä valmistajana markkinoille ilmanvaihdon EPD-verifioidut ratkaisut. Tämän myötä myös ilmanvaihdossa on saatavilla ympäristövaikutuksiltaan luotettavasti ja kattavasti todennettuja tuotteita.

EPD ympäristöseloste on elinkaariarviointi, jossa esitetään laajasti rakennustuotteiden hiilijalanjäljen lisäksi niiden ympäristövaikutuksia. Elinkaariarviointien tahoista Rakennustietosäätiö koetaan alalla luotettavimmaksi ja puolueettomaksi. Tähän vaikuttavat muun muassa standardeihin perustuva kriteeristö, EPD-merkin saamiseen vaadittava kolmannen osapuolen verifiointi sekä perusteellinen hyväksymisprosessi.

Tuotteidemme ympäristövaikutusten analysointi ja laskenta on tehty yhteistyössä Granlund Oy:n kanssa. RTS:n EDP-vaatimusten mukaisesti kolmantena osapuolena on verifioinnissa toiminut Ramboll Suomi Oyj. ”Koko alaa puhuttavaan asiaan liittyy epävarmuutta ja epätietoisuutta, mistä johtuen valitsimme luotettavat tahot laskentaan ja verifiointiin”, summaa Tommi Uksila, Climeconin toimitusjohtaja.

Miksi elinkarilaskettuja talotekniikan ratkaisuja tarvitaan?

Velvoite laskea rakennusten hiilijalanjälki liittyy kestävän rakentamisen ilmiöihin sekä hallinnollisella että kaupallisella tasolla. Suomessa rakennussektorin toimijoiden tavoitteena on saavuttaa rakennetun ympäristön hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen säädösohjauksen kehitys sisältää lähitulevaisuudessa velvoitteet rakennusten elinkaaren ilmastovaikutusten arvioinnille. Myös kansainväliset ja jatkuvasti yleistyvät rakennusten ympäristösertifioinnit, kuten LEED, BREEAM ja RTS, vaativat rakennusten ympäristövaikutusten luotettavan laskennan – talotekniikkaa myöten.

”Talotekniikka näyttelee merkittävää roolia rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöissä ja siksi valintoihin tulee kiinnittää huomiota. Elinkaarilaskenta tukee pitkäaikaista vastuullisuus- ja hiilineutraaliustyötämme”, kertoo Uksila. Ympäristövaikutusten todentamisen lisäksi kattavan EPD-laskennan perusteella voidaan paikantaa kehittämiskohtia yrityksen omassa toiminnassa.

Meillä Climeconilla toimenpiteet kohdistuvat kestäviin raaka-ainevalintoihin, tuotannon optimointiin, hukkamateriaalin minimointiin sekä logistiikan tehostamiseen ja lähitoimijoiden suosimiseen. ”Tulevaisuudessa jatkamme EPD-verifiointiprosessissa tehtyjen löydösten perusteella tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämistä ja ympäristövaikutusten minimointia”, kertoo Uksila.

Selaa täältä ympäristöselosteita

Ajankohtaista

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää

Tutustu myyntipäällikkö Leo Nyströmiin

Kohta vuoden verran Myyntipäällikkönä toiminut Leo edustaa Climeconin nuorempaa koulukuntaa. Hän aloitti meillä tuotekehityksessä kesätyöntekijänä ja kiinnostus myyntityöhön ajoi hänet nykyiseen rooliin myyntitiimissä. Ensimmäisen kosketuksen Climeconiin hän sai vieraillessaan Finnbuildissä opiskelijana, jolla oli kova halu alalle.

Lue lisää