Climeconin päästöt ovat laskeneet 40%! – vai onko?

Tästä saisi hyvän klikkiotsikon, mutta haluamme kertoa rehellisesti asian laidan. Olemme nyt laskeneet vuoden 2023 ympäristöpäästöt. Climecon on jo useamman vuoden ajan tehnyt aktiivisesti töitä vähentääkseen yritystoiminnasta johtuvaa ilmasto- ja ympäristörasitusta.

Meidän toimitusketjun päästöt ovatkin laskeneet lähes 40% vuodesta 2022. Se kuulostaa paljolta, sillä se on paljon. Kysymys ei kuitenkaan ole puhtaasti vain onnistuneista ilmastoteoista, vaikka tiedämmekin niiden osaltaan vaikuttaneen päästöjen laskuun.

Emme voi vertailla viime vuoden päästöjä edellisiin vuosiin

Oma päästöjen laskentamme on tarkentunut joka vuosi, sillä ymmärrämme koko ajan paremmin oman toimintamme ympäristövaikutuksia. Edellisinä vuosina päästöjä on laskettu monelta osin europohjaisesti, joka on yrityksille sekundaari tapa ilmoittaa arvoketjulta ostettujen materiaalien ja tuotteiden määrä. Tänä vuonna laskelmat ovat perustuneet tarkempaan, massaperusteiseen dataan, jota olemme keränneet arvoketjustamme. Tarkemman selvityksen johdosta päästöluvut näyttävät huomattavasti paremmalta. Tässä piilee kuitenkin ongelma: jos haluaisimme vertailukelpoista dataa, pitäisi edellistenkin vuosien laskelmat tehdä uusiksi.

Vaikka kokonaispäästöt ovatkin laskeneet, on joissakin kategorioissa ollut kasvua. Esimerkiksi Climeconin ostoenergian päästöt ovat lähes kolminkertaistuneet. Tämä on myös seurausta tarkemmasta ja kattavammasta laskutavasta. Ilmastotyö on pitkäaikaista, ja ilmastotiede kehittyy koko ajan. Uuden tietämyksen myötä ohjaamme ja suunnittelemme ilmastotoimenpiteitämme.

Absoluuttiset päästöt vai hiili-intensiteetti? – molempi parempi

Parempi liikevuosi merkitsee lähes automaattisesti enemmän päästöjä, ja toisinpäin. Tämän takia onkin olennaista verrata absoluuttista hiilijalanjälkeä niin sanottuun hiili-intensiteettiin, eli jakamalla päästöt liikevaihtomiljoonaa tai tuotannon volyymiä kohden. Kun hiili-intensiteetti pysyy laskusuuntaisena, olemme oikealla tiellä. Vuonna 2023 Climeconin hiili-intensiteetti oli 204 kgCO2/M€. Tämä tarkoittaa, että liikevaihtoon suhteutettuna päästömme ovat laskeneet 37 prosenttia. Jos siis vertailisimme menneisiin vuosiin.

Mitä seuraavaksi?

Tulemme jatkossakin laskemaan päästömme ja toivomme, että osaamisemme kehittyy joka vuosi. Joskus se tarkoittaa sitä, että päästöt kasvavat, ja joskus sitä, että ne laskevat. Hiilijalanjälkeä voidaan parhaimmillaan hyödyntää mittarina, jonka avulla seuraamme ilmastotoimenpiteidemme edistymistä.

Jatkamme hiilineutraalina yrityksenä tuttuun tapaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöluokkien 1 ja 2 jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Lisäksi kompensoimme töihin matkustamisen, liikematkat, logistiikan, jätteiden käsittelyn sekä polttoaineiden tuotannon ja energian siirron jäljelle jäävät päästöt. Yhteensä päästöjä kompensoidaan 622 tCO2e, joista 113 on suoria ja 509 tCO2e epäsuoria päästöjä. Kompensoitavien päästöjen summa vastaa noin 60 suomalaisen vuotuisia päästöjä.

 

 

 

Ajankohtaista

Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää energiaa ammattikeittiössä

Climecon tuo uuden innovaation ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon, jonka avulla keittiön ilmanvaihdon energiankulutusta voidaan pienentää vähintään 50 %. Kaikkiin Climeconin huuviin ja ilmanvaihtokattoihin saatava OptiDemand DCKV-teknologia tarjoaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ammattikeittiöön. Tarpeenmukainen, älykäs ilmanvaihto säästää energiaa ja työntekijöillä on aina optimaaliset työskentelyolosuhteet.

Lue lisää

Climeconin päästöt ovat laskeneet 40%! – vai onko?

Tästä saisi hyvän klikkiotsikon, mutta haluamme kertoa rehellisesti asian laidan. Olemme nyt laskeneet vuoden 2023 ympäristöpäästöt. Climecon on jo useamman vuoden ajan tehnyt aktiivisesti töitä vähentääkseen yritystoiminnasta johtuvaa ilmasto- ja ympäristörasitusta.

Lue lisää

Vent.X vinkit – Hajotuskuvion suunnittelu

Tässä artikkelissa selitämme tarkemmin, mitä hajotuskuvion suunnittelu -osuudesta löytyy. Hajotuskuvion suunnitteluun pääsee yläosan välilehdiltä. Näkymän vasemmalta puolelta aukeavista valikoista voit muuttaa laitteen, huoneen ja hajotuskuvioiden tietoja. Kaikki tarvittava on helposti yhdessä näkymässä.

Lue lisää