Koy Keskusporttis gamla produktionslokal i Lahtis ändrades i september 2018 till matsal och kök. Ett speciellt önskemål var att få en ändringsflexibel ventilation till lokalerna.

ISKU:s lokaler i Lahtis fick genomgå en fullständig formförändring när den före detta produktionslokalen blev en splitterny restaurang med kök i september 2018. Ventilationen i de nya lokalerna sköts av ändanordningar och Cleanmaster®-kåpor som representerar vår mest framstående teknologi. ”Vi beslöt att använda Climecons produkter för att de är inhemska och fungerande”, konstaterar byggnadens VVS-planerare Heikki Kytö.

”Det har alltid varit lätt att uträtta ärenden med Climecon. Personerna går att nå och man får professionell teknisk hjälp av dem och kunnig service.”

-VVS-planerare Heikki Kytö

Betydelsen av den modifierbara luftfördelningen framhävdes från början av planeringen. Utmaningen i den gamla byggnaden var balkarna i taket, så därför kom man fram till med arkitekten att välja omålade ROX-spridningskanaler till restaurangsalen. ROX geniala CliMix®-spridningskanaler erbjuder förutom ytor som hålls rena även en enastående justerbarhet. Tack vare spridningskanalerna kan ROX spridningsmönster helt och hållet modifieras, och snabbt och händigt ändras vid förändringar av lokalerna.

Till egenskaperna för SAT-ventiler som sköter byggnadens frånluft hör lätt mätning av luftström och regleringsegenskaper som uppfyller noggrannhetsklass 1. SAT-frånluftsventilerna var ett utmärkt val för den stora matsalen, eftersom man med produkterna lätt och pålitligt kan avlägsna stora luftmängder från lokalen. Produkterna målades svarta för att passa med lokalens färgvärld.

Till köket valde man den fenomenala primära lösningen, Cleanmaster®. De förnyade Cleanmaster®-kåporna erbjuder marknadens mest framstående teknologi både gällande rengöring och säkerhet. Marknadens effektivaste rengöringssystem som utnyttjar UV-teknologi i fyra steg håller kanalerna och fettkamrarna rena och förbättrar brandsäkerheten. Den innovativa AirBoost-teknologin i sin tur förhindrar värme och os från köksanläggningarna att spridas till ett stort område.

Den moderna CleanMaster®-teknologin är ett energieffektivt och ekologiskt alternativ, eftersom värmebelastningen som uppstår i matlagningen kan utnyttjas effektivt med hjälp av byggnadens vätskebaserade värmeåtervinningssystem.

Valet för ekologisk hållbarhet representeras av TUISKU-snöskyddet som förhindrar regn och snö från att komma i tilluftsöppningarna. Den tåliga ytbehandlingen på TUISKU uppfyller nämligen de hårda kriterierna för C4-klimatbelastningsklassen, så produkten håller länge och oskadad i väder som väder.

 

HVAC designer

Heikki Kytö, Vahanen Lahti

HVAC designer

Ilari Matikainen, Vahanen Lahti