UPSI kombinationsprodukt

UPSI kombinerar friskluftsintag och avluftsutblåsning i ett snyggt paket.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

UPSI:s konstruktion och avluftens stora utblåsningshastighet förhindrar att den friska luften och avluften blandas.

Friskluftsintaget har ett skyddsnät för att hålla tilluftsdelen ren. Utblåsningsmunstycket har en patenterad konstruktion som accelererar luftflödet samt ett skyddsnät. UPSI:s struktur har gjorts så liten, låg och diskret som möjligt utan att offra dess egenskaper.
UPSI finns i valfri RAL-kulör som definieras av arkitekten för att uppnå bästa möjliga utseende. Standarfärgen är stålgrå RAL 9023+9007. Kan fås med både höger- (R) eller vänstersidigt (L) utblåsningsmunstycke. Friskluftsinloppskanalens storlek kan vara Ø160 – Ø250.

Egenskaper:

  • En kombinationsprodukt med friskluftsintag och avluftsutlopp i samma produkt
  • Kan fås med både höger- (R) eller vänstersidigt (L) utblåsningsmunstycke.
  • Standardfärg är stålgrå RAL9023+9007
  • Friskluftsinloppskanalens storlek kan vara Ø160 – Ø250

Snabbval

Måttinformation

Dimensionering

UPSI tilluft

 

UPSI utblåsning

Blåsningshastighet

UPSI-T-125


L0,5 > 3m

UPSI-125


L0,5 > 3m

UPSI-160


L0,5 > 3m

UPSI-200


L0,5 > 3m