TUPA kombinationsprodukt

TUPA är en kombinationsprodukt där uteluftsintaget och frånluften kan hittas snyggt i ett paket. Den strömlinjeformade designprodukten är inbäddad i väggytan, vilket resulterar i en elegant och diskret finish. Produktens struktur förhindrar helt att snö och regnvatten kommer in i kanalsystemet, och ytbehandlingen av TUPA tål även de hårda klimatförhållandena.

Färgalternativ

RAL9023+9007 Stålgrå

Installation

Infälld montering

Ytbehandling

Korrosivitetsklass C4

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Beskrivning

Den färdiga designprodukten passar stadsbilden

Detta är en helt exceptionell produkt eftersom den är installerad inbäddad i en väggstruktur. Produkten kommer inte ut från väggytan och implementeringen är elegant och diskret. TUPA har utformats i samarbete med ledande aktörer inom området, främst för implementering av bostadsventilation.

TUPA har utvecklats så att den passar för så många föremål som möjligt, utan att kompromissa med stilen. Enhetens design är strömlinjeformad, facetterad och strömlinjeformad.

Ingen snö i TUPA!

I TUPA passerar uteluften genom skapningsskyddsstrukturen, så att snö eller regnvatten inte kommer in i kanalverket med något luftflöde. Avblåsningsmunstycket har en struktur som ökar luftflödets hastighet och ett skyddsnät.

TUPAs struktur och frånluftens höga hastighet förhindrar blandning av utomhusluften och frånluften.

TUPAs ytbehandling uppfyller även de hårda klimatförhållandena med en mycket resistent C4-klimatstressklass

Färgen behåller sin färgton enligt en viss internationellt definierad och accepterad klassificering i flera decennier.

Finns med både höger (R) och vänster (L) avblåsningsmunstycke. Luftintagets kanalstorlek är standard Ø160.

Funktioner:

  • Inbyggd kombinationsprodukt för uteluftsintag och frånluft
  • Finns med både höger (R) och vänster (L) avblåsningsmunstycke
  • TUPAi är samma produkt isolerat
  • Finns som T-modell, lämplig för lägre luftflöden från 16 till 40 l/s
  • C4 klimatstressklass ytbehandling ISO12944-6
  • Luftflödet för utomhus- och frånluftsflöden är 16 – 80 l/s
  • Vattenseparationsgraden är A uppmätt i enlighet med SFS-EN13030: 2001

Långt och smalt spridningsmönster som förhindrar att luften blandas

Snabbval

TUPA-pikavalinta

Produktmärkning

TUPA-modellerna

TUPA-R 125/160
TUPA-L 125/160
TUPA-R 125T/160
TUPA-L 125T/160

Isolerad TUPAi-modell

TUPA-R 125/160-i
TUPA-L 125/160-i
TUPA-R 125T/160-i
TUPA-L 125T/160-i

 

Vattenavskiljningsförmåga i toppklass

qv  =Luftflöde, dm³/s
v = Kanalhastighet (ø160 mm)
qro = Regnvattenflöde som riktar sig till anordningen
qd = Regnvattenflöde som har passerat genom anordningen
qdo = Regnvattenflöde som har passerat genom anordningen
E = Separationsgrad för regnvatten, %

 

Luftflöde

Regnvattenflöden

Funktion

qv v qro qd qdo  E Klass
dm3/s m/s (l/h)/m2
 l/h (l/h)/m2
 %  
0 0 75 0.000 0.00 100.0 A
16.3 0.8 75 0.000 0.00 100.0 A
42.2 2.1 75 0.000 0.00 100.0 A
61.2 3.0 75 0.000 0.00 100.0 A
80.4 4.0 75 0.000 0.00 100.0 A

Måttinformation TUPA (utan isolering)

TUPA-R 125/160 i bilden.

Måttinformation TUPAi (isolerad)

Utomhusluftflödets totala tryckförlust

TUPA raitisilman kokonaispainehäviö

Dimensionering

Anordningens isolering påverkar inte funktionsvärdena. Samma diagram gäller även för i-modellerna.
Diagrammen är inte avsedda för justering.

TUPA utblåsningshastighet

TUPA puhallusnopeus

TUPA utblåsning

TUPA ulospuhalluksen puhallusnopeustaulukko