StandardPlus -ventilationstak

StandardPlus -ventilationstak är konstruerat för att möta kraven på funktion, hygien och design även i mer krävande storkök.

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

Ventilationstaket består av ett heltäckande sortiment av olika ventilationskomponenter som tillufts-, styrlufts- och frånluftsenheter samt luftavskiljare som hindrar orenheter från att spridas utanför tillagningszonerna. Ventilationstaket kan även förses med effektiva ljuddämpande element som förbättrar arbetstsmiljön.

Med hjälp av de olika komponenterna kan ett ventilationssystem för hela köket byggas utefter det specifika behov som finns.

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsutrustning!

Det är stränga krav på hygien i storkök Detta innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra.

Kanalerna är lätta att rensa via tillufts- och frånluftskasetterna.

Alla ytor kan torkas av. Fettfilter, fettråg och tilluftskasetter kan diskas i diskmaskin.

Utseende och funktionalitet

Vid utformningen av Climecons ventilationstak har särskild hänsyn tagits till utseendet. Modern design i kombination med en låg bygghöjd ger köket en rymlig arkitektur.

Ventilationstakets samtliga komponenter är tillverkade i rostfritt stål. I produktutbudet finns även tillufts- och frånluftsenheter för allmänna utrymmen i anslutning till köket och de kan lackeras i valfri färg.

Planeringstjänst

Climecons planeringstjänst kan ombesörja att kökets ventilationsutrustning är korrekt dimensionerad och planerad med hänsyn till de specifika behoven för varje kök.

Ett fungerande ventilationstak består av

 • Effektiva och korrekt placerade frånluftsenheter
 • Korrekt placerade tilluftsenheter, som säkerställer att tilluften fördelas jämnt i köket utan att orsaka drag
 • Korrekt placering av styrluft och luftridå
 • Jämn belysning som förbättrar arbetsmiljön
 • Dämpningsplattor som förbättrar akustiken och arbetsmiljön i köket

 

CRE -frånluftsenhet

CRE -frånluftsenhet är designad för att föra bort fettångor från köksutrustningen.

 • VTT-testad fettsepareringsgrad (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, i Helsingfors)
 • UV-säkerhetsklassificerad i enlighet med DIN 18869-7:2006-06
 • Avskiljare som är lätta att ta loss och tvätta i diskmaskin

Snabbmeny, väggmontering

Snabbmeny, montering mitt på golvet

CRO -frånluftsenhet

CRO -frånluftsenheterna är designade för allmänt utsug i köket.

 • Försedd med löstagbar och maskindiskbar frontdel
 • Kan monteras i undertakskasetter
 • Tillverkad i rostfritt stål men finns även i vitlackerad RAL 9016

Snabbmeny CRO

CTI -tilluftsenhet

CTI-tilluftsenhet garanterar en jämn och dragfri luftfördelning i köket, med låg hastighet.

 • Spridningsmönster kan riktas
 • Avtagbara och maskintvättbara tilluftskasetter

Spridningsmönster

I CTI:n kan spridningsmönstret enkelt riktas med hjälp av munstycken som sitter på insidan av frontplattan.

 

Snabbmeny CTI W300

Snabbmeny CTI W500

Snabbmeny CTI W800

Snabbmeny CTI W1000

COI -styrluftsenhet

COI -styrluftsenhet leder effektivt fettångorna till fettavskiljarna.

 

 • Effektiviserar frånluftsenhetens funktion

Snabbmeny COI

CIL -luftridå

CIL -luftridån hindrar fettångorna från att spridas utanför köksområdet.

 • Används i köksområdets ytterkanter
 • Passar särskilt bra i öppna kök

Snabbmeny CIL

CTO -tilluftsenhet

CTO -tilluftsenheterna är designade som allmänna tilluftsenheter i köksutrymmen.

 • Kan monteras i undertaksmoduler
 • Tillverkningsmaterial; rostfritt stål men finns även i lackerad RAL 901

 

Snabbmeny CTO

CKV -armaturenhet

CKV -armaturen garanterar tillräcklig och jämn belysning på arbetsplatsen.

 • Finns med T5-lysrörsbelysning eller LED-belysning
 • Ångtät konstruktion

CVS -takpanel

Den snygga CVS -takpanelen tillverkas i rostfritt stål.

 • Takpanelerna monteras på omgivande konstruktioner med medföljande L- och T-profiler.

CVL -dämpningspanel

CVL -dämpningspanelen dämpar buller och förbättrar arbetsmiljön.

 • Ljuddämpningsmaterialet inuti panelerna består av specialtillverkade akustikplattor som uppfyller hygienkravet
 • Ljuddämpningspanelen har ljudabsorptionsklass D.