KONTIO takhuv

För ute- eller avluft.

Ytbehandling

Korrosivitetsklass C4

Anslutningsmetod

Flänsanslutning, listanslutning, Regnplåtanslutning

Material

Förzinkat stål, Målat stål, Syrabeständig stål

Hållbara produkt

CO2-fotavtryck beräknat, EPD verifierad

Beskrivning

KONTIO är en huv som har konstruerats av industridesigners med fokus på en låg bygghöjd och ett snyggt utseende. Det finns flera olika alternativ av material och kulörer.

KONTIO huvens egenskaper:

 • Låg bygghöjd och snygg design
 • Stabil konstruktion
 • Korrosionsbeständig
 • Förhindrar att snö, vatten och insekter kommer in i kanalsystemet
 • Låg ljudnivå
 • Tryck påverkas ej av olika vindförhållanden

Material:

 • Aluminium-zinkbelagt (AlZnFe)
 • Målat (Ma)
 • Rostfritt (RFe)
 • Syrafast (HFe)
 • Kopparplåt (Cu)

Anslutningsalternativ:

 • Regnplåt (S)
 • Fläns + motfläns (L)
 • Gejdanslutning (I)

Produktmärkning (t.ex.):Kontio-U-1000 x500-Ma-S

 

Produktmärkning

KONTIO
U
630
ZN
S
Ma KL60 L
1
  2
  3
  4
  5
  6 7 8

 

 1. Climecons takhuvstyper
 2. Luftflödets riktning: U=Takhuv för avluft, S=Takhuv för uteluft
 3. Anslutningsstorlek
 4. Tillverkningsmaterial: ZN = förzinkat stålplåt, HST = syrafast stålplåt, Ma = lackerad plåt
 5. Anslutningsalternativ: S = Regnplåtsanslutning L = Flänsanslutning IT = Gejdanslutning (endast i storlekarna 800 x 400 och 800 x 300)
 6. Målning. Obs! Vid lackerat utförande ska önskad kulörkod och färgskiktets tjocklek meddelas i samband med beställningen.
 7. Takgenomföring: KL30 = Brandklass EI30 KL60 = Brandklass EI60 KL120 = Brandklass EI120
  Obs! Anslutningen av takgenomföringens övre del mot huven blir per automatik av samma storlek och modell som passar mot tillhörande takhuv. Takgenomförningens bottenanslutning väljs separat.
 8. Anslutningsmetod för takgenomföringens nedre del: L=Flänsanslutning, S=Nippelanslutning, IT=Gejdanslutning

Obs! Som beställningsunderlag av takhuvsmodell behövs åtminstone uppgifter om de fem första punkterna.

Rekommenderade luftflödesområden

Rekommenderade luftflödesområden KONTIO-U

Utblåsningshastighet minst 4 m/s och högst 14 m/s
Tryckfall under 100 Pa.

Rekommenderade luftflödesområden KONTIO-S

Tryckförlust högst 40 Pa
Intagshastighet högst 2 m/s
Kanalhastighet minst 2 m/s och högst 5 m/s.

Måttinformation

Måttinformation KONTIO-U

 

Måttinformation KONTIO-S

 

Regnskyddsplåtens standard mått

Standardregnskyddsplåten har konstruerats för att passa till takgenomföringen. Utöver de yttre måtten på takgenomföringens övre del är det ett spel på 25 mm runt om. Som special kan regnskyddsplåten även tillverkas med andra mått.


Takhuven KONTIO-U

Avluftshuven KONTIO-U uppfyller kraven på utblåsningshastigheter trots dess låga tryckfall.

Huvarna är konstruerade så att vattenavskiljningsgraden är 100 procent i enlighet med standarden EN 13030:2001/1.
Vi rekommenderar att ett minimiluftflöde alltid skall strömma genom takhuven för avluft, eftersom exceptionellt kraftigt regn, snöstorm eller hård vind kan göra så att fukt annars når kanalsystemet. Det är viktigt att även ta hänsyn till detta vid projektering av kanalsystemets i anslutning till avluft.

 

Uteluftshuven KONTIO-S

Uteluftshuven KONTIO-S har konstruerats så att luften tas in på sidorna av huven samt dess undersida. Lufthastigheterna innanför huvens yttermantel är mycket låga. Detta gör att en avskiljningsgrad på 100 procent kan uppnås och hindrar även effektivt snö från att komma in under huven.

 

Anslutningsalternativ

Anslutningsalternativ med regnplåtsanslutning:

Regnplåten skräddarsys på fabriken så att den passar på takgenomförningen. Fördelen med denna anslutningsmetod är att den är garanterat tät och förhindrar fuktskador eftersom alla anslutningsfogar mellan själva huven och regnplåten är tillverkade på fabrik. Climecon rekommenderar i första hand regnplåtsanslutning eftersom den alltid är tät.

1. Regnplåt 2. Anslutning av takgenomföring enligt huvens valda alternativ

Anslutningsalternativ med flänsanslutning:

I leveransen ingår både huvens fläns och en motfläns.

1. Fläns 2. Anslutning av takgenomföring enligt huvens valda alternativ

Anslutningsalternativ med gejdanslutning:

1. Fläns 2. Anslutning av takgenomföring enligt huvens valda alternativ

Obs! Gejdanslutning tillgänglig endast i storlekarna 800 x 400 och 800 x 300.

Anslutning med takgenomföring

Takgenomföringarna tillverkas på fabriken skyddade mot väder och vind och är alltid konstruerade för valt anslutningsalternativ. Takgenomföringar finns tillgängliga för OTSO:s och KONTIO:s alla tre anslutningsalternativ. För genomföringen kan brandklass EI30, EI60 eller EI120 väljas. Som brandisoleringsmaterial användes PAROC Hvac Fire Slab. Isoleringens tjocklek är 60 millimeter i alla brandklasserna.

Takgenomföringen fästs i den bärande takkonstruktionen med L-listerna (80 x 80 x 1,5) som medföljer i leveransen. Avståndet från takgenomföringens övre del till yttertak skall vara enligt D2. Takgenomföringen är tillverkad av förzinkat stål. Anslutningen av takgenomföringens övre del stämmer alltid överens med huvens anslutning. Anslutningsalternativ för den nedre delen kan väljas enligt de olika tillgängliga alternativen.

Installationsprinciper för anslutningsmetoderna

Avluftsdiagram

KONTIO 300×800–1000×1800

Dimensionering

KONTIO-U

KONTIO-S