Flerdelad TUISKU för utanpåliggande mont

TUISKU intagsgalleri är utformade för att förhindra att snö och vatten kommer in i luftintagen. Flerdelade TUISKU-enheter installeras med en modulär, skalbar monteringsram.

Installationsmetod

Utanpåliggande

Ytbehandling

Korrosivitetsklass C4

Lamellriktning

Horisontella lameller, Vertikala lameller

Material

Förzinkad stålplåt + lack, Marin aluminium + lack, Rostfritt stål + lack, Rostfritt syrafast stål + lack, Corten-stål, Mässing, Koppar

Beskrivning

När flera separata kanaler i ett ventilationssystem förs bakom ett flerdelat TUISKU-galler, uppnår en flerdelad installation en sammanhängande och elegant helhet.

Genom att djärvt använda flera installationsalternativ, lamellernas riktning och de olika färgerna på den högkvalitativa TUISKU galleri, får man en färdig och välskött helhet.

Ytbehandlingen av Climecons TUISKU-snöskydd uppfyller korrosivitetklassen C4, som är mycket motståndskraftig mot hårda klimatförhållanden.

Individuellt dimensionerade (inte standardstorlekar) är möjliga. Se till dimensionering från Climecons tekniska råd.

Den mycket höga vattensepareringskapacitet hos högkvalitativa galler skyddar byggnaden och kanalen från snö och regn.

Korrosivitetklass C4

Miljöförhållandena har en betydande inverkan på färgbelagt stål. Färgbeläggningen utsätts för ultraviolett (UV) strålning från solen, vilket gradvis förändrar färgens kemiska struktur. Detta återspeglas i dämpningen av glansen och blekningen av färgen, liksom försämringen av korrosionsskyddet över tiden. Dessutom belastar färgbeläggningen med fukt, värme, luftföroreningar och andra föreningar.

Alla målade CLIMECON utomhusprodukter är utformade för att klara de hårda förhållandena i norr från år till år och utan att ändra egenskaperna.

Mycket hög vattenavskiljningsförmåga

Enligt Eurofins (VTT:s) tester är TUISKU-gallrens vattenavskiljningsförmåga mycket hög vid fronthastigheter upp till 2 m/s. Gallret släpper alltså inte igenom in en enda vattendroppe eller snöflinga till kanalsystemet och uppfyller standarden EN 13030:2001.

 

Luftflöde

Regnvattenflöden

Funktion

qv v qr qd qro qdo E Klass
m3/s m/s l/h l/h (l/h)/m2 (l/h)/m2 %
0.00 0.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00 A
0.64 1.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00 A
1.28 2.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00 A

 

qv Luftflöde, dm³/s
v Fronthastighet
qrRegnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qro Regnvattenmängd mot intagsgallret, l/h
qd Regnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
qdo Regnvattenmängd som släppts igenom intagsgallret, (l/h)/m2
E Avskiljningsgrad för regnvatten, %

Produktmärkning

TUISKU VS 1000×1000 ZnFe MA RR40 KLV 800×800 AK 6
1 2   3   4   5   6   7 8 9 10

 

1 = Produkt
2 = VS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
P = Vertikala gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
V = Horisontella gallerlameller, inga sidogaller, utanpåliggande montage
PS = Horisontella gallerlameller, sidogaller, utanpåliggande montage
PU = Vertikala gallerlameller, infällt montage
VU = Horisontella gallerlameller, infällt montage
3 = Storlek (L x H) mm
4 =Material
ZnFe  förzinkat stålplåt
RFe rostfri stålplåt
HFe syrabeständig stålplåt
Cu kopparplåt
AlMg Marin aluminium
CuZn Mässing
CO Corten
5= Lackerat utförande
6 = Kulör, enligt kulörkartan RR eller RAL
7 = Bakre anslutning. Obs! Endast i modellerna för infälld montering
8 = Den bakre anslutningens storlek (A x B) mm, planeraren avgör
9 = Monteringsram
10 = Moduler i monteringsramet

Måttinformation

Levereras enligt projekt.

Dimensionering

Vi rekomenderar användning av Tuisku.X dimensioneringsprogrammet.

Gå til Tuisku.X

Material

  • Galvaniserat (ZnFe)
  • Målat (Ma)
  • Rostfritt (RFe)
  • Syrafast (HFe)
  • Kopparplåt (Cu)
  • Marin aluminium (AlMg)
  • Mässing (CuZn)
  • Corten (CO)

Saker att tänka på vid planering

Bakom TUISKU-gallret rekommenderas att man bygger en bildkammare med dränering som förhindrar att regnvatten och lätt snö kommer in i kanalen på grund av starka vindar.

Gallerens storlek måste vara minst 100 mm större på alla sidor.

TUISKU snöskydd förhindrar att snö och vatten tränger in i kanalen. TUISKU testas av VTT.
Den rekommenderade främre ythastigheten är maximalt 0,7 m / s.

TUISKU: s botten har en sluttande botten med en dräneringsöppning. TUISKU-PS, TUISKU-V, TUISKU-P och TUISKU-VS är dimensionerade minst 100 mm bredare och högre än öppningen i väggen.

TUISKU i P- och V-modellerna sker intaget från gallrets främre yta. TUISKU I PS- och VS-modellerna sker intag från grillens front och sidor. Vi rekommenderar också avvattning av luftintagskammaren och uppvärmning.

Vi rekommenderar att du använder TUISKU-AK monteringsram för enkel och pålitlig installation.

Om väggkonstruktionen är en så kallad sandwichkonstruktion kan en stålram tillverkas runt öppningen till vilken TUISKU-AK monteringsram kan fästas.