ECS aktivt kol

Absorptionsmedlet ECS är ett aktivt kol med hög kvalitet som absorberar luftföroreningar på dess yta. ECS innehåller inga kemiska impregneringsmedel.

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

Egenskaper

  • Enkelt att använda
  • Giftfritt
  • Kan återvinnas som bränsle
  • Livslängden kan inte analyseras tillförlitligt

Strukturella egenskaper

ECS filtreringsmedel har följande fysikaliska egenskaper:

  • Ingredienser: aktivt kol
  • C.T.C (koltetraklorid)-värde: minst 60 %
  • Kornets nominella diameter: 4,0 mm
  • Förpackningstäthet: 500 kg/m3
  • Fukthalt: högst 5,0 %