C-18 filtercellen

Filtercellen C-18 har utvecklats för att göra montering och byte enklare och mindre tidskrävande. Cellerna levereras förfyllda och de monteras i filterramen utan några mellansteg.

Nedladdningsbart material

Ladda ned produktkort

Beskrivning

Man byter filtreringsmedel när livscykelsanalysen indikerar detta. Bytet utförs enkelt genom att man tar bort de använda cellerna från filtret och ersätta dem med nya.

Filtercellerna fylls på fabriken och varje enskild cell förpackas hermetiskt för att skydda filtreringsmedlet från tidigt slitage under transport och lagring.

Fördelar med C-18 återvinningscell:

 • Inget filtreringsmedel att behandla
 • Inga dammiga arbetsskeden
 • Mindre behov av städning
 • Endast så mycket filtreringsmedel som behövs

Tekniska egenskaper:

 • Tillverkningsmaterial:100 % återvinningsplast
 • Cellens storlek: 300x150x450 mm
 • Avskiljningsgrad över 98 %
 • Luftflöde: ändythastighet max. 2,54 m/s
 • Vikt 3-6 kg, beroende av material
 • Tryckförlust:mindre än 130 Pa på applikationsområdet. Det exakta värdet för filtermedia och luftflödet fastställs.
 • Valfria filtreringsmedel: CKP 8 och CEKP 8