Luftreningstjänster

Förutom ett stort urval luftreningslösningar har vi även omfattande tjänster. Vi erbjuder analys- och servicetjänster samt analyserings-, dimensionerings- och testningsapparater för luftreningsbehov.

Analystjänster

Climecon Oy genomför livscykelanalyser av filtreringsmaterial där man på basis av prover följer upp hur filtreringsmedlet slits. Första provet från ett nytt filter ska tas cirka 3–6 månader efter filtret tagits i drift.

Prov från filter där uppföljningen påbörjats tidigare tas på basis av föregående test eller tidigare livscykelhistoria. Kunderna får analysrapporter om resultaten. I rapporterna framgår bland annat när filtreringsmedlet har bytts ut.

Servicetjänster

Climecon Oy har också kemiska service- och underhållstjänster för luftrenare. Tjänsterna skräddarsys enligt kundens behov.

Vi använder också program och apparatur för analysering, testning och mätning.

Korrosionstest

Med hjälp av korrosionstestet kan luftkvalitetsklassen bestämmas till enligt ISA-standarden. På det här viset kan ett eventuellt problem och dess storlek konstateras pålitligt.

Med hjälp av testet kan man också konstatera funktionaliteten hos befintliga luftreningssystem. Med tester som kontinuerligt görs med jämna mellanrum säkerställer man en luftkvalitet som garanterar ett bestående skydd för elektronikens korrosionsskydd.

Bekanta dig med korrosionstestet

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

  • Dra filer hit eller
    Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
    • Hidden
      Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.