Idrifttagnings- och servicetjänster

Climecon erbjuder bekymmerfritt servicekoncept för det professionella köket som omfattar idrifttagning av kåpor och ventilationstak samt servicetjänster. På det viset säkerställer vi en bekymmerfri och behändig användning av våra anordningar för slutanvändaren under anordningarnas långa livslängd.

Idrifttagningstjänster

Vi sköter vid behov idrifttagning av anordningarna från början till slut eller en viss del av installationen enligt överenskommelse.

 • Idrifttagning av kåpor och ventilationstak
 • Idrifttagning av CleanMaster®-teknologi
 • Utbildning av personalen och användarna

Service- och underhållstjänster

Med regelbunden service och underhåll tryggar man effektiv och säker användning av köket och att anordningarna hålls i skick. Du får pålitliga servicetjänster och tillbehör av oss.

 • Livscykeltjänster för UV-lampor
 • Service av fel
 • Årsservice
 • Uppdateringar av anordningar och program

Reservdelar

Climecons servicekoncept omfattar även alla reservdelar för CleanMaster®-systemet.

Använd alltid originalreservdelar i CleanMaster®-kåpor och ventilationstak. På det viset säkerställer du funktionaliteten, säkerheten och en lång livscykel för CleanMaster®-produkterna.

Du får även planer och konsultation för sanering av professionella kök av Climecons experter.

Planeringstjänst för ventilation i professionella kök

Har du ytterligare frågor?

Kontakta våra personal

Personal

Lämna kontaktbegäran, så kontaktar vi dig så fort som möjligt!

 • Dra filer hit eller
  Godkända filtyper: jpg, png, pdf, dwg, dxf, Max filstorlek: 50 MB.
  • Hidden
   Godkända filtyper: jpg, png, pdf, Max filstorlek: 2 MB.