TUPA yhdistelmätuote

TUPA on yhdistelmätuote, jossa ulkoilman sisäänotto ja ulospuhallusilma löytyvät siististi yhdestä paketista. Virtaviivainen design-tuote upotetaan seinäpintaan, jolloin lopputulos on tyylikäs ja huomaamaton. Tuotteen rakenne estää täysin lumen ja sadeveden pääsyn kanavistoon, ja TUPAn pintakäsittely kestää ankaratkin ilmasto-olosuhteet.

Värivaihtoehdot

Vakioväri RAL9023+9007 teräksenharmaa

Asennus

Uppoasennukseen

Pintakäsittely

C4 ilmastorasitusluokka

Kuvaus

Viimeistelty design-tuote sopii kaupunkikuvaan

Kyseessä on täysin poikkeuksellinen tuote, koska se asennetaan seinärakenteeseen upotettuna. Tuote ei tule ulos seinäpinnasta ja toteutus on tyylikäs sekä huomaamaton. TUPA on suunniteltu yhteistyössä alan johtavien toimijoiden kanssa  lähinnä asuinhuoneistojen ilmanvaihdon toteutukseen.

TUPA on kehitetty niin että se soveltuu mahdollisimman moneen kohteeseen, tyylistä tinkimättä. Laitteen muotoilu on linjakas, särmikäs ja virtaviivainen.

Ei lunta TUPAan!

TUPAssa sisäänotettava ulkoilma kulkeutuu läpi luomisuojarakenteesta, näin lunta tai sadevettä ei mitatusti pääse kanavistoon millään ilmavirralla. Ulospuhallussuuttimessa on ilmavirran nopeutta kasvattava rakenne sekä suojaverkko.

TUPA:n rakenne ja ulospuhallusilman suuri nopeus estävät ulkoilman ja ulospuhallusilman sekoittumisen.

TUPAn pintakäsittely täyttää ankariakin ilmasto-olosuhteita hyvin kestävän C4 ilmastorasitusluokan

Maali säilyttää värisävynsä tietyn kansainvälisesti määritellyn ja hyväksytyn luokituksen mukaan useita kymmeniä vuosia.

Tuote on saatavissa arkkitehdin määrittelemässä RAL K1-värikartan värisävyssä parhaimman ulkonäön saavuttamiseksi.

Saatavissa sekä oikean- (R) että vasemmanpuoleisella (L) ulospuhallussuuttimella (edestä katsottuna). Ulkoilman sisäänoton kanavakoko on vakiona Ø160.

Ominaisuudet:

  • Uppoasenteinen yhdistelmätuote ulkoilman sisäänottoon ja ulospuhallusilmalle
  • Saatavissa sekä oikean- (R) että vasemmanpuoleisella (L) ulospuhallusuuttimella
  • TUPAi on sama tuote eristettynä
  • Saatavissa T-mallisena, joka soveltuu pienemmille ilmavirroille 16 –40 l/s
  • C4 ilmastorasitusluokan pintakäsittely ISO12944-6
  • Ilmavirta ulko- ja ulospuhallusilmavirroille on 16 – 80 l/s
  • Vedenerotusasteluokka on A mitattuna SFS-EN13030:2001 mukaisesti

Pitkä ja kapea hajotuskuvio estää ilman sekoittumisen

Pikavalinta

TUPA-pikavalinta

Tuotemerkintä

TUPA-mallisto

TUPA-R 125/160
TUPA-L 125/160
TUPA-R 125T/160
TUPA-L 125T/160

Eristetty TUPAi-malli

TUPA-R 125/160-i
TUPA-L 125/160-i
TUPA-R 125T/160-i
TUPA-L 125T/160-i

Huippuluokan vedenerotuskyky

qv = Ilmavirta, dm³/s
v = Kanavanopeus (ø160 mm)
qro = Päätelaitteeseen kohdistuva sadevesivirta
qd = Päätelaitteen läpäissyt sadevesivirta
qdo = Päätelaitteen läpäissyt sadevesivirta
E = Sadeveden erotusaste, %

Ilmavirta

Sadevesivirrat

Toimivuus

qv v qro qd qdo  E Luokitus
dm3/s m/s (l/h)/m2
 l/h (l/h)/m2
 %  
0 0 75 0.000 0.00 100.0 A
16.3 0.8 75 0.000 0.00 100.0 A
42.2 2.1 75 0.000 0.00 100.0 A
61.2 3.0 75 0.000 0.00 100.0 A
80.4 4.0 75 0.000 0.00 100.0 A

Mittatiedot TUPA (ilman eristettä)

Kuvassa TUPA-R 125/160.

Mittatiedot TUPA, ilman eristettä

Mittatiedot TUPAi (eristetty)

TUPA eristetty malli mittakuvat

Ulkoilmavirran kokonaispainehäviö

TUPA raitisilman kokonaispainehäviö

Mitoitus

Laitteen eristys ei vaikuta toiminta-arvoihin. Samat käyrästöt pätevät myös i-malleille.

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

TUPA laskennallinen ulospuhallusnopeus

TUPA-125T/160


L0,5 > 3m

TUPA-125/160


L0,5 > 3m

TUPA ulospuhallus

TUPA ulospuhalluksen puhallusnopeustaulukko