CKP 8 suodatusmassa

CKP 8 suodatusmassa on kehitetty erityisen rankkoihin olosuhteisiin pidentämään suodattimen huoltoväliä. Se soveltuu laajalle joukolle erilaisia kaasumaisia epäpuhtauksia.

Kuvaus

Dokumentoidut suoritusarvot mahdollistavat sekä teknisesti että taloudellisesti parhaat ratkaisumallit eri tyyppisiin ongelmiin.

Elinikäanalyysin avulla voidaan määritellä suodatusmassan oikea vaihtohetki ja suunnitella huollot optimaalisesti.

Ominaisuuksia

 • Helppokäyttöinen
 • Paloturvallinen
 • Ei toimi bakteerien ja muiden orgaanisten
  aineiden kasvualustana
 • Elinikä analysoitavissa luotettavasti

CKP 8 -suodatusmassalla on seuraavat fysikaaliset ominaisuudet:

 • Rakennemateriaali: alumiinioksidi
 • Kaliumpermanganaattipitoisuus: 8% suodatusmassan painosta, vähintään
 • Rakeen nimellishalkaisija: 3,8 mm
 • Pakkaustiheys: 800 kg/m3
 • Kosteussisältö: 20 % enintään

 

Käyttöalueet

Suodatusmassa on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristöön, jossa rikkivety ja rikkidioksidi ovat usein suurimpia ilman-
laatuongelmien aiheuttajia. Myös liikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien ratkaisuihin niin kaupunkiympäristössä
kuin valtateiden varsilla CKP 8 -suodatusmassa soveltuu erinomaisesti:

 • Sairaalat
 • Toimistot
 • Laboratoriot
 • Museot
 • Puunjalostusteollisuus
 • Jätevesipumppaamot
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Petrokemian teollisuus
 • Kompostointilaitokset
 • Muu prosessiteollisuus

 

 

 

 

Laadunvalvonta

Jokaiselle valmistetulle CKP 8-suodatusmassaerälle tehdään tehtaalla seuraavat laatujärjestelmän mukaiset testit:

 • Kaliumpermanganaatin pitoisuuden mittaus
 • Tiheyden mittaus
 • Abraasiotesti
 • Rakennelujuuden mittaus
 • Kosteussisällön mittaus

Toimittajan kokonaisvastuu

Ilman puhdistamiseen tarkoitetut suodatusmassat ovat erilaisia. Ne saattavat näyttää ulospäin aivan samanlaisilta, mutta
niiden suorituskyvyissä on usein suuria eroja. Kahta samanlaista suodatusmassaa ei ole olemassa. On tärkeää, että suoda-
tinmassan toimittaja ilmoittaa tuotteistaan dokumentoidut suoritusarvot, joille se myös antaa taku

Suoritusarvot

CKP 8 -suodatusmassan pidätyskyky alla luetelluille kemiallisille yhdisteille on vähintään:

Rikkivety: 14 % suodatusmassan painosta

Rikkidioksidi: 7 % suodatusmassan painosta

Typen oksidit: 10 % suodatusmassan painosta

Muille yhdisteille voit vastaavia arvoja tiedustella Climeconilt