MyAir-suunnitteluopas

Suunnittele MyAir, älykäs ja tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä kerrostalokohteeseesi näppärän suunnitteluohjeemme avulla.

Älykäs MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä tasapainottaa koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetun kerrostalon painesuhteet. Se pitää rakennuksen ilmanvaihdon tasapainossa jatkuvan monitoroinnin ja MyAir-venttiilien automaattisen säädön avulla.

MyAir-järjestelmään kuuluu älykkäät venttiilit, paine-erosensorit ja keskusyksikkö. MyAir-venttiilit löytyvät MagiCADista Climeconin poistoilmalaitteiden valikosta. Suunnitteluohjesta löydät tarkemmin tietoa ilmavirtojen mitoituksesta ja laitteiden sijoittelusta.

LATAA MYAIR-SUUNNITTELUOHJE

Mikäli sinulla herää kysymyksiä MyAirin suunnitteluun liityen, ole rohkeasti yhteydessä:

Antti Rytivaara
[email protected]

 

Myair-järjestelmän suunnitteluohje

Älykäs ilmanvaihtojärjestelmä

 

1. Yleisesti MyAir-järjestelmästä

MyAir on Cimeconin älykäs ilmanvaihtojärjestelmä, joka tarjoaa keskitettyyn poistoilmanvaihtoon tarpeenmukaisen käytön sekä helpottaa ilmanvaihdon hallintaa ja valvontaa. Tarpeenmukainen poistoilmanvaihto säästää energiankulutuksessa ja vähentää poistoilmanvaihdossa havaittuja liiallisia paine-eroja sekä niiden aiheuttamia ongelmia, kuten hajujen leviäminen asuntojen välillä. Järjestelmä takaa tasapainoisen ilmanvaihdon automaattisella ilmavirtojen tasapainotuksella ympäri vuoden.

Järjestelmään kuuluu keskusyksikkö sekä huonekohtaisesti sisäilmaa mittaavat, automaattisesti olosuhteisiin reagoivat ja säätyvät MyAir-venttiilit. Lisäksi järjestelmän paine-erosensorit mittaavat paine-eroa rakennusvaipan yli. Mittausdata on saatavilla asiakkaalle MyAir-YourView-käyttöliittymästä. Järjestelmää ohjataan ylläpitosovelluksella.

Ilmanvaihdon energiansäästömahdollisuudet MyAir-järjestelmällä ovat mittavat ja vaikuttavat oleellisesti järjestelmän takaisinmaksuaikaan. Voit tarkastella kiinteistön energiansäästöpotentiaalia MyAir-laskurin avulla. Takaisinmaksuajasta voit olla yhteydessä myyntiimme.

1.1. Automaattinen mittaus ja säätö

Järjestelmä mittaa poistoilmaventtiilien kautta ilmamääriä, huoneilman lämpötilaa, ilman kosteutta sekä paine-eroa kanavan ja huonetilan välillä. Lisäksi erillisillä paine-erosensoreilla vahditaan paine-eroa rakennusvaipan yli. Mittaustiedon avulla järjestelmä tasapainottaa automaattisesti ilmanvaihdon tavoiteilmavirtojen mukaisesti olosuhteiden niin vaatiessa ja tehostaa tarvittaessa ilmanvaihtoa automaattisesti kosteustehostuksella.

MyAir tasapainottaa kerrostalon ilmanvaihdon niin, että ensin kaikkiin MyAir-venttileihin asetetaan sama suhteellinen virhe ilmamäärissä. Tämän jälkeen ilmavirrat saadaan oikeiksi puhaltimen kierrosnopeutta säätämällä. Tasapainotus tapahtuu järjestelmän myötä automaattisesti ja ilman henkilövoimaa tai urakoitsijaa.

1.2. Tiedonsiirto ja virtalähde

Järjestelmä käyttää langatonta LoRaWAN -radiotekniikkaa, jonka avulla järjestelmä ohjaa venttiileitä järjestelmään syötettyjen arvojen mukaisesti. Venttiili toimii joko Li-Ion akkuparistoilla, joiden arvioitu vaihtoväli on 5 vuotta, tai suoran sähkönsyötön optiossa 7-15 V tasajännitteellä. Muuntajan määrittelee sähkösuunnittelija ja toimittaa sähköurakoitsija.

 

2. Soveltuvuus ja mitoitukset

MyAir soveltuu erityisesti taloihin, joissa on käytössä koneellinen poistoilmanvaihto ja huippuimuri. Järjestelmän kannalta optimaalisin vaihtoehto on vakiopainesäädöllä varustettu poistopuhallin. MyAir soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on kaksinopeuksinen huippuimuri. Jos kohteessa ei syystä tai toisesta sellaista ole ennestään, on puhallin hankittava.

Puhallin mitoitetaan rakennusmääräysten mukaisesti, 30 % tehostus huomioiden. Olemassa olevaa puhallinta ei ole välttämätöntä vaihtaa MyAirin hankinnan yhteydessä. Vaihdon tarve riippuu sitiä, mitä kohteesta löytyy jo ennestään.

  • Jos puhallin on liian pieni, pitää se vaihtaa.
  • Parhaat hyödyt saa EC vakiopainepuhaltimella, mutta on kohteita, jotka toimivat hyvin myös vanhalla kaksinopeuspuhaltimella.
  • Jos vanha puhallin pidetään kohteessa, pitää sen aikaohjelmat kytkeä pois päältä.

Emme suosittele MyAir-venttiiliä sijoitettavaksi seuraavasti:

  • Saunaan. Näissä suosittelemme käytettäväksi perinteisiä VIP-S, saunan poistoilmaventtiilejä
  • Liesikuvun sisälle

Suosittelemme IV-järjestelmän puhdistusta ennen MyAir -venttiilien asennusta tai asennuksen yhteydessä.

Samassa järjestelmässä voi olla älykkäiden MyAir-venttiilien lisäksi myös kartioventtiilejä tai muita, perinteisiä poistoilmaventtiilejä esimerkiksi vaatehuoneissa. Jos järjestelmässä on muitakin kuin MyAir-venttiilejä, vaikuttavat ne ilmavirtojen säätöön ja ne pitää mitata erikseen.

3. Järjestelmän suunnittelu

MyAir-venttiilien objektit löytyvät MagiCADista Climeconin poistoilmalaitteiden valikosta.

3.1. MyAir-venttiilien suunnittelu

MyAir-venttiileitä on saatavilla Ø 100 ja 125mm kanavakokoihin. Objektit löytyvät MagiCADista Climeconin poistoilmaventtiilien valikosta.
MyAir-järjestelmän venttiilit suunnitellaan aivan kuten normaalitkin päätelaitteet. Käyttöönoton yhteydessä poistoilmaventtiilien tavoiteilmamäärät määritellään ohjelmistoon.
MyAir-venttiili täyttää savunrajoittimille asetetut ehdot.

3.2. MyAir-venttiilien valinta

MyAir-venttiileistä on kaksi versiota, paristoilla toimiva ja sähkönsyöttöversio. Kohteen vaatimusten ja preferenssien mukaan, voidaan kiinteistöön valita kumpi vain. Molemmat MyAir-venttiilin versiot soveltuvat kaikkiin poistoilmanvaihtojärjestelmiin. Tiedonsiirto sekä sähkönsyöttöventtiilien että paristokäyttöisten venttiilien kohdalla on langatonta.

Sähkönsyöttöversio on koettu hyödylliseksi erityisesti mittavissa kohteissa, joissa käytössä on useita älyventtiileitä ja halutaan välttyä paristojen vaihdolta. MyAir-järjestelmän asennuksessa vältytään kaapeloinnilta, mikäli kohteessa käytetään paristoilla toimivia MyAir-venttiilejä. Paristot ovat huomattavan pitkäkestoisia ja MyAir-järjestelmästä näkee niissä jäljellä olevan varauksen.

3.3 MyAir-paine-erosensorit

Paine-erosensorit mittaavat paine-eroa rakennusvaipan yli. MyAir YourView-pilvipalvelussa paine-erosensorien keräämä mittaustieto on koottu yhteen näkymään puhallinryhmittäin. Tämä tarjoaa vaivattoman tavan tarkastella rakennuksen fysiikkaa ja saada selville esimerkiksi kanavistojen vuotoja. Myös puhaltimen toimintaa voidaan tarkkailla ja järjestelmästä saadaan tieto muun muassa siitä, mikäli puhallin on mennyt pois päältä.

Paine-erosensoreita sijoitetaan asuinrakennuksen jokaiselle sivulle, ylimpään ja alimpaan kerrokseen. Korkeissa, yli kuusikerroksisissa taloissa paine-erosensoreita kannattaa sijoittaa myös keskimmäiseen kerrokseen, talon joka sivulle.

Sensorit tarvitsevat 10 mm letkuläpiviennin esimerkiksi ikkunakarmin läpi. Ne toimivat langattomasti paristoilla, jotka tulevat toimituksen mukana. Lisäksi asuntojen ja porraskäytävien paine-eromittausta kannattaa pohtia.

3.4 Keskusyksikkö

Järjestelmän keskusyksikkö sijoitetaan rakennukseen mahdollisimman keskeisesti suhteessa järjestelmän venttiileihin, mieluiten lukittuun tilaan, johon asukkaillaei ole pääsyä normaalisti. Keskusyksikkö voidaan asentaa esimerkiksi tekniseen tilaan, telekaappiin tai tilaan, jossa on muita vastaavia järjestelmiä. Huomaa, että pistorasioiden alle täytyy suunnitella n. 50×50 cm tila keskusyksikön kiinnitykselle esim. seinään.

Keskusyksikkö tarvitsee aina sähkösyötön 230V. Lisäksi tarvitaan kaksi SUKO-pistorasiaa ja mahdollisesti RJ45- internetyhteys (ei pakollinen). Langaton lähetys läpäisee hyvin rakenteita.

3.5 MyAir-säädin

MyAir-säädin tarjoaa käyttäjälleen helpon tavan säätää ilmanvaihtoa asuntokohtaisesti. Säädin voidaan lisätä kaikkiin käytössä oleviin MyAir-järjestelmiin ja sen käyttöönotto on helppoa.
Painike tarjoaa seuraavat toiminnallisuudet:

  • Keittiön tehostus kasvattaa keittiön MyAir-poistoilmaventtiilin ilmamääriä noin 30% esimerkiksi ruoanlaiton aikana.
  • Kotona -tilassa ilmanvaihto on ns. normaalitilassa, eli huoneiston kaikista MyAir-venttiileistä menee ilmaa mitoitusilmamäärien verran.
  • Poissa -tila laskee huoneiston kaikkien MyAir-poistoilmaventtiilien ilmamääriä noin 40%. Mikäli tila on päällä pitkiä aikoja, huuhtelee järjestelmä huoneiston ilman automaattisesti kahden viikon välein, jolloin käytetään venttiilien mitoitusilmamääriä.
  • Yleistehostus nostaa huoneiston kaikkien venttiilien ilmamääriä 30% noin puolen tunnin ajaksi.

MyAir-säädin suunnitellaan 1 kpl / huoneisto. Säädin ei vaadi asennusta eikä sähköä, vaan se toimii USB ladattavalla akulla. Sen voi halutessa kiinnittää 2-puoleisella teipillä asunnon seinään esim. eteiseen tai muualle keskeiseen sijaintiin. Säätimen mukanaan tuomat ilmamäärien tehostukset täytyy huomioida IV-järjestelmän mitoituksessa.

Edellä mainitut arvot ovat MyAir-säätimen oletusasetukset. YourView-pilvipalvelusta voidaan muuttaa toimintojen suhteellisia ilmamääriä sekä tehostusjaksojen kestoa.

 

4. Myynti ja suunnittelupalvelu

Annamme asiantuntijuutemme MyAirista mielellämme käyttöösi ja autamme MyAir-suunnitelman teossa.

MyAir-järjestelmän myynnistä vastaa:

Antti Rytivaara
050-4066071
[email protected]

Lisätietoja MyAir-järjestelmästä löydät osoitteesta myair.fi