Kemialliset ilmanpuhdistusratkaisut hajunpoistoon

Hajuongelmissa ilmanpuhdistukselta vaaditaan tehokasta suorituskykyä. Kemiallisen ilmanpuhdistuksen ratkaisuillamme vaikutetaan merkittävästi ihmisten viihtyvyyteen.

Hajuongelmista eroon erityiskohteissa

Esimerkiksi jätevesien puhdistusprosessin ja pumppaamojen toiminnan yhteydessä ilmaan pääsee hyvin usein epämiellyttäviä hajuja. Myös kompostointi- ja biokaasulaitokset tuovat usein mukanaan ympäristöön leviävän hajuongelman.

Jäteveden ja jätteiden käsittelyssä syntyvät rikkipäästöt aiheuttavat myös voimakasta korroosiota etenkin sähkölaitteissa ja elektroniikassa.

Ratkaisuna kaksivaiheinen ilmanpuhdistus

1.  Rikkivedyn pitoisuuksien lasku

Ensimmäisessä vaiheessa puhdistettava ilma ohjataan alumiinioksidilla kyllästetyn aktiivihiilen, CHS-suodatusmassan läpi.

2. Hapettamalla eroon muista epäpuhtauksista

Toisessa vaiheessa ilma ohjataan CKP 8 -suodatusmassan läpi. Tässä vaiheessa saadaan poistetuksi myös muut ilman epäpuhtaudet, hyvinkin pienet pitoisuudet.

Kaksivaiheisen puhdistuksen suodatusmassat

CHS – synenerginen suodatusratkaisu aktiivihiilestä

CHS on pelletoimalla tehty suodatusaine, johon on yhdistetty eri suodatusmassojen vahvoja ominaisuuksia. Sen perusmateriaalina käytetään sekä aktiivihiiltä että aluminioksidia. Suodatusmassan kemiallisesti reagoivina komponentteina ovat natriumkarbonaatti (NaHCO 3 ) ja kaliumhydroksidi (KOH). Lisäksi suodatusmassa sisältää erilaisia sidosaineita, jotka lujittavat rakeiden runkorakennetta ja lisäävät oleellisesti massan kosteudensietoa.

CKP 8 – tehokas hapettaja

CKP 8 on saavuttanut markkinajohtajuuden ”dry scrubbing” sovellutuksissa. Aineesta on useita johdannaisia eri tyyppisiin tarpeisiin.

Kemisorbtiota käyttävä suodatusmassa koostuu aluminioksidista (Al2O3 ) ja siihen imeytetystä kaliumpermanganaatista (KMnO4 ). Kaliumpermanganaatti on niin voimakas hapettaja, että se pystyy reagoimaan sekä rikkivedyn että merkaptaanin suuriin pitoisuuksiin (yli 5 ppm).

Pelletoitu suodatusmassa voidaan hyödyntää tehokkaimmin

Pelletoidut suodatusrakeet takaavat muihin rakeisiin nähden parhaan puhdistustehon, eikä massa pakkaudu tai tiivisty ilmavirtauksen johdosta.

Pelletoimalla suodatusaine homogeenisiksi, pyöreiksi rakeiksi, säilyy massan painehäviöt kohtuullisen muuttumattomina ja näin myös energiankulutus on pienempää. Homogeeninen rae voidaan hyödyntää aivan sen sisintä osaa myöten

Palveluihimme kuuluu suodatinmassojen vaihto ja kierrätys

Pystymme seuraamaan suodatinmassojen kulumista niistä otetun näytteen perusteella sekä ajoittamaan oikein ja elinkaaritehokkaasti niiden vaihdon.

Ilmanpuhdistuksen palveluihimme kuuluu massojen vaihto ja kierrätys sekä kennojen uudelleentäyttö.

Lue lisää

Autamme suunnittelussa

Varmistamme sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti järkevimmät ratkaisut mm. jätevesipuhdistamoihin, jäteveden pumppausasemille, kompostointilaitoksiin, polttolaitosten jätteenkeräystiloihin, teurastamoihin ja elintarviketeollisuuden erilaisiin hajuongelmiin.

Lue lisää