Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Miten ympäristöselostetta luetaan?

Ympäristöseloste jaetaan elinkaaren eri vaiheisiin, joita ovat tuotteen valmistus (A1-A5), käyttö (B1-B7), tuotteen jätteenkäsittely (C1-C4) sekä elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset, kuten kierrätyksestä saatava hyöty (D). EPD:ssä tulee ilmoittaa aina vähintään moduulit A1- A3, C1-C4 sekä D.

Pakollisia ympäristövaikutusluokkia on 13, joiden lisäksi voidaan ilmoittaa seitsemän lisäluokkaa. EPD:ssä ilmoitetaan lisäksi kymmenen luonnonvarojenkulutusta kuvaavaa lukua, kolme jätejakeita kuvaavaa lukua sekä viisi materiaalivirtoja kuvaavaa lukua. Tulokset esitetään toiminnallista yksikköä kohden, esimerkiksi yksi kilogramma valmista tuotetta.

Ympäristöministeriön rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmän elinkaariarvioinnissa hyödynnetään näistä arvoista GWPtotal-arvoa (Global Warming Potential), joka kuvaa tuotteen kokonaisvaikutuksia. GWPtotal-arvon yksikkö on hiilidioksidiekvivalentti (CO2e). Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta muunnettuna hiilidioksidikiloiksi.

Miten arvot ilmoitetaan?

Tuotteen eri ympäristövaikutusten arvot voivat vaihdella kilojen ja gramman murto-osien välillä. Jos arvot ilmoitettaisiin desimaalilukuina, taulukoista tulisi epäselviä, ja ne veisivät paljon tilaa. Siksi käytetään kymmenen potensseja. Esimerkiksi 3,28E‐01 luetaan ”3,28 kertaa kymmenen korotettuna miinus yhteen”, joka on sama asia kuin 0,328.

Voiko kahta EPD:tä verrata keskenään?

Rakennushankkeisiin ryhtyvien on oltava tulevaisuudessa entistäkin tietoisempia siitä, miten rakennustuotteiden ympäristövaikutuksia voidaan vertailla. Tuotteiden ympäristövaikutuksia voi verrata keskenään, kun tuotteilla on samat tekniset ominaisuudet sekä käyttötarkoitus. Myös materiaalien ja tuotteiden pitkäikäisyys tulee huomioida vertailua tehtäessä. Tuloksia tarkasteltaessa tuleekin kiinnittää huomioita arvioinnin laajuuteen, rajauksiin ja luotettavuuteen.

 


 

Valikoimaamme kuuluu hiilijalanjälkilasketut ilmanvaihdon päätelaitteet, huuvat ja ilmanvaihtokatokset.

Päätelaitteet

Huuvat

Ilmanvaihtokatokset

Ajankohtaista

Vent.X vinkit – Lämpötilan vaikutus hajotuskuvioon

Monissa tapauksissa tuloilmalla on tarkoitus joko jäähdyttää tai lämmittää tilaa. Tuloilmalla jäähdyttämistä voidaan pitää yleisenä monissa tiloissa. Lämmittäminen puolestaan on tyypillisintä erityyppisissä korkeissa tiloissa, kuten esimerkiksi liikuntatiloissa, kauppakeskuksissa tai teollisuushalleissa.

Lue lisää

Esittelyssä: Tehtaiden tuotantojohtaja Teppo Soini

Kausalan tehtaalta löytyy climeconlaisia, joilla on takanaan pitkät urat yrityksessä. Esimerkiksi Teppo Soini, tehtaiden supermies, on yksi heistä. Melkein 18 vuoden aikana hän on ollut monissa rooleissa, muun muuassa tuokehityksessä. Tällä hetkellä hän toimii tuotantojohtajana, joka varmistaa, että tehtailla hommat toimii kuten pitääkin ja tuotanto rullaa. Hänen vastuualueelle kuuluu Kausalan ja Pihtiputaan tehtaiden tuotanto.

Lue lisää

Tarpeenmukainen ilmanvaihto säästää energiaa ammattikeittiössä

Climecon tuo uuden innovaation ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon, jonka avulla keittiön ilmanvaihdon energiankulutusta voidaan pienentää vähintään 50 %. Kaikkiin Climeconin huuviin ja ilmanvaihtokattoihin saatava OptiDemand DCKV-teknologia tarjoaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ammattikeittiöön. Tarpeenmukainen, älykäs ilmanvaihto säästää energiaa ja työntekijöillä on aina optimaaliset työskentelyolosuhteet.

Lue lisää