Vent.X Analyysi-toiminto: Laatua, tarkkuutta ja automaatiota ilmanvaihdon suunnitteluun

Vedottoman, meluttoman ja energiatehokkaan ilmanvaihdon suunnittelu on runsaasti aikaa vaativa monivaiheinen prosessi – mistä aikaa vievin osa on nyt automatisoitu. Ratkaisu löytyy Vent.X päätelaitteiden valintaohjelmasta.

Miltä kuulostaisi, jos ilmanvaihdon tunnusluvut laskettaisiin suunnitteluvaiheessa automaattisesti? Entä jos laskennassa otettaisiin huomioon myös laitteiden muuntojoustava toiminta ja muuttuvat toimintapisteet? Nyt on tarjolla hunajaa ilmanvaihtosuunnittelijoille.

Automaattinen laskenta säästää aikaa suunnittelutyössä

Päätelaitteiden valintaohjelmamme, Vent.X on vuoden alusta täydentynyt analyysitoiminnolla, joka laskee valmiiksi useita laitteiden toiminnan arvoja. Suurimman hyödyn tästä saavat ilmanvaihdon suunnittelijat, jotka säästävät suuren osan työajastaan automaattisen laskennan avulla.

Vent.X laskee ilmanvaihdon tunnusluvuille arvosanat asteikolla A+-D , jossa A+ on paras mahdollinen. Näistä lasketaan edelleen laitekohtaiset loppuarvosanat samalla asteikolla. Viitearvoina käytetään muun muassa ympäristöministeriön asettamia ohjearvoja.

Kattava päätelaitteen analyysi ja muutosten huomiointi

Analyysi havainnollistaa ilmanvaihdon päätelaitteen toimintaa oikeassa käyttötilanteessa ja näin suunnittelija voi kokeilemalla löytää projektiinsa sopivimmat laitteet.

Toiminto ei ole aivan pelkkää insinööripornoa, vaan sillä on rooli tuotevalintojen laadukkuuden varmistamisessa koko tuotteen elinkaari huomioiden. Muuttuva toiminta-aste, hajotuskuvion uudelleensuuntaus sekä tilan muutokset otetaan huomioon analyysissä ja kokonaisarvosanassa

 

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää