Vent.X Analyysi-toiminto: Laatua, tarkkuutta ja automaatiota ilmanvaihdon suunnitteluun

Vedottoman, meluttoman ja energiatehokkaan ilmanvaihdon suunnittelu on runsaasti aikaa vaativa monivaiheinen prosessi – mistä aikaa vievin osa on nyt automatisoitu. Ratkaisu löytyy Vent.X päätelaitteiden valintaohjelmasta.

Miltä kuulostaisi, jos ilmanvaihdon tunnusluvut laskettaisiin suunnitteluvaiheessa automaattisesti? Entä jos laskennassa otettaisiin huomioon myös laitteiden muuntojoustava toiminta ja muuttuvat toimintapisteet? Nyt on tarjolla hunajaa ilmanvaihtosuunnittelijoille.

Automaattinen laskenta säästää aikaa suunnittelutyössä

Päätelaitteiden valintaohjelmamme, Vent.X on vuoden alusta täydentynyt analyysitoiminnolla, joka laskee valmiiksi useita laitteiden toiminnan arvoja. Suurimman hyödyn tästä saavat ilmanvaihdon suunnittelijat, jotka säästävät suuren osan työajastaan automaattisen laskennan avulla.

Vent.X laskee ilmanvaihdon tunnusluvuille arvosanat asteikolla A+-D , jossa A+ on paras mahdollinen. Näistä lasketaan edelleen laitekohtaiset loppuarvosanat samalla asteikolla. Viitearvoina käytetään muun muassa ympäristöministeriön asettamia ohjearvoja.

Kattava päätelaitteen analyysi ja muutosten huomiointi

Analyysi havainnollistaa ilmanvaihdon päätelaitteen toimintaa oikeassa käyttötilanteessa ja näin suunnittelija voi kokeilemalla löytää projektiinsa sopivimmat laitteet.

Toiminto ei ole aivan pelkkää insinööripornoa, vaan sillä on rooli tuotevalintojen laadukkuuden varmistamisessa koko tuotteen elinkaari huomioiden. Muuttuva toiminta-aste, hajotuskuvion uudelleensuuntaus sekä tilan muutokset otetaan huomioon analyysissä ja kokonaisarvosanassa

 

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää