ECS aktiivihiili

Absorptiomassa ECS on korkealaatuinen aktiivihiili, jonka toiminta perustuu ilman epäpuhtauksien kiinnittymiseen sen pinnalle. ECS ei sisällä kemiallista kyllästeainetta. Dokumentoidut suoritusarvot mahdollistavat sekä teknisesti että taloudellisesti parhaat ratkaisumallit eri tyyppisiin ongelmiin.

Kuvaus

Ominaisuuksia

 • Helppokäyttöinen
 • Voidaan hävittää hyödyntämällä polttoaineena
 • Elinikä ei analysoitavissa luotettavasti

Rakenneominaisuuksia

ECS-suodatusmassalla on seuraavat fysikaaliset ominaisuudet:

 • Rakennemateriaali: aktiivihiili
 • C.T.C (Hiilitetrakloridi) arvo: 60% vähintään
 • Rakeen nimellishalkaisija: 4,0 mm
 • Pakkaustiheys: 500 kg/m3
 • Kosteussisältö: 5,0 % enintään

Käyttöalueet

Suodatusmassa soveltuu parhaiten hiilivetyjen, kloorin, typen oksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistamiseksi ilmasta.

Useimmissa sovellutuksissa ECS-suodatusmassaa suositellaan esisuodattimeksi. Toisessa vaiheessa käytetään kemiallista suodatusmassaa, kuten CKP 8. Näin varmistetaan haluttu puhdistustulos sekä voidaan seurata suodattimen kulumista elinikäanalyysin avulla.

 • Voimalaitokset
 • Pakokaasujen puhdistus
 • Elintarviketeollisuus
 • Tupakointitilat

Laadunvalvonta

Jokaiselle valmistetulle ECS-suodatusmassaerälle tehdään tehtaalla seuraavat laatujärjestelmän mukaiset testit:

 • C.T.C-arvon mittaus
 • Tiheyden mittaus
 • Rakennelujuuden mittaus
 • Kosteussisällön mittaus

Toimittajan kokonaisvastuu

Ilman puhdistamiseen tarkoitetut suodatusmassat ovat erilaisia. Ne saattavat näyttää ulospäin aivan samanlaisilta, mutta niiden suorituskyvyissä on usein suuria eroja. Kahta samanlaista suodatusmassaa ei ole olemassa. On tärkeää, että suodatinmassan toimittaja ilmoittaa tuotteistaan dokumentoidut suoritusarvot, joille se myös antaa takuun.

Suoritusarvot

ECS-suodatusmassan pidätyskyky alla luetelluille kemiallisille yhdisteille on vähintään:

Kloori: 10.0 % suodatusmassan painosta
Typpioksidi: 6.6 % suodatusmassan painosta
Tolueeni: 20.0 % suodatusmassan painosta
Trikloorietaani: 20.0 % suodatusmassan painosta

Esimerkiksi 45 kilogrammaa ECS-suodatusmassaa poistaa ilmasta vähintään 4,5 kilogrammaa klooria.

Suodattimien mitoitus

ECS-suodatusmassaa sisältävien suodattimien mitoitukseen vaikuttavat ympäröivän ilman epäpuhtauksien laatu ja pitoi-
suudet. Mitoitusohjelman avulla voidaan määritellä tarvittava suodatuslaitteisto. Samalla saadaan myös kustannusar-
vio ilmanpuhdistuslaitteiston hankintahinnalle sekä käyttökustannuksille.