Korroosiotesti

Ilman epäpuhtauksien vaikutus elektronisten laitteiden kuten prosessiohjausjärjestelmien toimintavarmuuteen on kiistaton. Climeconin Korroosiotestin avulla ilman puhtaustasoa voidaan mitata luotettavasti ja sillä voidaan määrittää ilman laatu ISA-standardien mukaiseen luokkaan.

Kuvaus

Ilman epäpuhtauksien vaikutus elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja prosessiohjausjärjestelmien toimintavarmuuteen on kiistaton, minkä johdosta myös ilman epäpuhtauksien mittaaminen on tärkeää.

Climecon tarjoaa analyysipalvelun, jonka avulla voidaan selvittää ilman korrodoivat ominaisuudet. Avoimeen muovikehikkoon sijoitetut kupari-ja hopealiuskat asetetaan tutkittavaan tilaan 30-90 päivän ajaksi. Tämän jälkeen liuskat palautetaan Climeconille analysoitavaksi.

Valokuvin varustettu raportti mittaustuloksesta toimitetaan tilaajalle n. 2-3 viikon kuluessa testiliuskojen palautuksesta.

Testin avulla voidaan myös todeta käytössä olevien ilmanpuhdistusjärjestelmien toimivuus. Jatkuvilla säännöllisin väliajoin tapahtuvilla testeillä varmistetaan ilman laatutaso, mikä takaa pysyvän suojan elektroniikan korroosio-ongelmia vastaan.

TUTUSTU ILMANPUHDISTUKSEN PALVELUIHIMME TÄÄLTÄ