Tarkan säädön merkitys ilmanvaihtolaitteissa

Epätasapainoinen ilmanvaihto ei ole energiatehokasta ja johtaa usein sisäilmaongelmiin. Kun laitteet sekä niiden ilmamäärät mitoitetaan oikein, menee oikeaan paikkaan juuri oikea määrä ilmaa – ei liian vähää tai liian paljoa. Näin myös ilmanvaihto toimii suunnitellulla tavalla. Oikein suunniteltu ja säädetty ilmanvaihtojärjestelmä on energiatehokas, hallittu ja se toimii vedottomasti ja meluttomasti.

Epätarkan säädön ongelmat

Jos järjestelmässä käytetään mittaustarkkuudeltaan epätarkkoja laitteita, vaikuttaa laitekohtainen virhe pitkän kanaviston kaikkien laitteiden toimintaan. Etenkin, kun ilmamärät ja kanavanopeudet ovat matalia, voi pahimmassa tapauksessa tuloilmaa jäädä kanavan viimeisille laitteille merkittävästi suunniteltua vähemmän.

Ilmanvaihto reagoi muuttuviin olosuhteisiin sekä rakennuksen painesuhteisiin. Laitteiden uudelleensäätö vie aikaa ja tulee kalliiksi, eikä siltikään aina takaa sitä, että huoneistojen ilmamäärät pysyisivät suunnitelluissa.

Ilmavirran mittaustarkkuusluokka 1 takaa laadukkaan ilmanjaon

Ilmanvaihtojärjestelmän luotettavaan tasapainoituksen voidaan hakea ratkaisua tarkasti säädettävistä päätelaitteista, jolloin erillisiä säätöyksiköitä ei välttämättä tarvita. Tähän sopivat päätelaitteet, joilla on laaja säädön alue ja korkea ilmavirran mittaustarkkuus.

Päätelaitteille ja liitäntälaatikoille ilmoitetaan mittatarkkuusluokkia 1 (±5% virhemarginaali) ja 2 (±10% virhemarginaali), joiden tulee toteutua senkin jälkeen, kun säätöosa on esimerkiksi nuohouksen vuoksi käytetty irti ja asetettu takaisin paikalleen (YM 2017). Valikoimastamme löytyy ilmavirran mittaustarkkuusluokan 1 vaatimukset täyttäviä laitteita, ja niiden säätöasento pysyy paikallaan luotettavan lukitusmekanismin avulla.

Huipputarkka ISY perustuu staattiseen paine-eroon säätöosan yli

Tarkkaan mittaukseen vaaditaan suuri paine-ero. Tästä syystä laitteenme on suunniteltu niin, että paine-ero on suurimmillaan säätöosan yli mitattuna. VIVA-, SAGA- ja FLO-tuotteiden patentoitu ISY-säätömekanismi mittaa staattista paine-eroa säätöyksikön yli liitäntälaatikon ja huoneen välisen paine-eron sijaan.

Laitteiden korkea paine-ero myös lisää päätelaitteen auktoriteettiä ilmanvaihtojärjestelmässä, mikä vähentää reagointia rakennuksen paine-eron muutoksiin. Ilmamäärät pysyvät suunnitellulla tasolla, vaikka olosuhteet vaihtelisivat.

Esisäätö helpottaa ja säästää aikaa

Tarkat ja suunnitelmien mukaan esisäädettävät laitteet nopeuttavat ja helpottavat säätöprosessia merkittävästi sekä varmistavat laitteille suunnitelman mukaiset ilma- ja ääniominaisuudet. Esisäätöarvot saadaan suoraan suunnitelmista, MagiCAD- ja Revit-malleista ja näin IV-suunnittelijat varmistavat, että valitut laitteet toimivat oikealla ilmavirta- ja äänialueella.


Lähteet: 27 § 009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

Ajankohtaista

MyAir-referenssi: Vanhaan arvokiinteistöön moderni ilmanvaihto

MyAir-järjestelmän tuottaman datan avulla saatiin ilmanvaihto korjattua punavuorelaisessa arvokiinteistössä, jonka asukkaat olivat valittaneet sisäilmaongelmista. Kohteen energiatehokkuuteen sekä tarpeenmukaisuuteen investointiin hankkimalla lisäksi huoneistokohtaiset MyAir-säätimet.

Lue lisää

Valaistuksella turvalliset työskentelyolot ammattikeittiöissä

Valaistuksen rooli ammattikeittiön työturvallisuudessa ja työntekijöiden mukavuustekijänä on merkittävä. Sitä ohjaavat kansainvälinen sisävalaistusstandardi EN 12464, joka säätelee valaistuksen raja-arvoja esimerkiksi häikäisyn, värintoiston ja valaistuksen riittävyyden osalta. Standardi on ohjannut myös Climeconin ammattikeittiöiden OptiLumo-valaisimien tuotekehitystä.

Lue lisää

Tehokas ammattikeittiön ilmanpuhdistus syntyy neljällä eri puhdistustekniikalla

Poistoilman korkean puhtaustason saavuttaminen on tärkeää kunnossapitokustannusten hallinnassa ja tilojen paloturvallisuudessa. Lisäksi puhdasta poistoilmaa voidaan hyödyntää lämmöntalteenottojärjestelmillä.

Lue lisää