Rakentamisen tietomallinnus ilmanvaihdon suunnittelussa

Valintaohjelmien spesialistimme, Antti ”X-Mies” Rytivaara on kutsuttu puhumaan Progmanin järjestämään BIM-konferenssiin Berliiniin ensi kuussa. Tilaisuus käsittelee tietomallinnusstrategioita rakennusalan valmistajien näkökulmasta ja Rytivaara avaa sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan erityisesti ilmanvaihdon suunnitteluun.

Rakentamisen tietomallinnus (BIM) tuo suunnittelijat, arkkitehdit, urakoitsijat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat, rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa lähemmäs toisiaan ja tehostaa yhteistyötä näiden välillä mahdollistaen suuret, kansainväliset rakennus- ja infraprojektit. Keskiössä on rakentamisen laadun parantaminen ja elinkaariajattelu, missä myös ilmanvaihdolla on tärkeä roolinsa.

Tilaisuudessa puheenvuoroja antava kaarti on vaatimattomasti kuvailtuna arvovaltainen joukko alan asiantuntijoita.

X-Miehemme onkin oikein sopiva henkilöavaamaan tietomallinnuksen tulevaisuutta ilmanvaihdon puolelta. Hän on itse ollut tiiviisti mukana kehittämässä.X-valintaohjelmamme Revit- ja AutoCAD-suunnitteluohjelmiin tuovaa pluginia vastaamaan LVI-suunnittelijoiden tarpeisiin sekä alan kehittyviin vaatimuksiin. Lisäksi mies pitää koulutuksia ilmanvaihdon suunnittelun helpottamisesta valintaohjelmiemme avulla.

 

Ilmanvaihdon suunnittelu osana rakentamisen tietomallinnusta

Ilmanvaihdon luotettavalla mallinnuksella tehostetaan erityisesti suunnittelu- ja asennusvaiheiden sujuvuutta ja  parannetaan rakennuksen loppukäyttäjien viihtyvyyttä sekä jaksamis- ja terveystekijöitä.

Ilmanvaihto vaikuttaa rakennusten terveyden lisäksi niiden käytössä jatkuvasti syntyviin kuluihin sekä rahassa että kilowattitunteina mitattuna. Tarpeenmukaan ja tarkasti mitoitetut ilmanvaihtoratkaisut vaikuttavat koko rakennuksen elinkaaren ajan myös sen energian kulutukseen. Kulujen kurissapitämiseen tarvitaan suunnitteluojelmistojen lisäksi tarkkoja työkaluja ilmavirtojen, äänitehon ja heittokuvioiden mallinnukseen, eikä suurpiirteisyydelle jää tilaa.

Katse kääntyy IV-laitteiden valintaohjelmiin.

 

Kokonaisvaltainen suunnittelu kattaa myös ääniympäristön

”Erityisen suuren hyödyn pystymme tarjoamaan IV-ratkaisujen ääniominaisuuksien suunnitteluun. Eikä ole ihme, että johtavissakin suunnittelutoimistoissa plugarimme on otettu osaksi päivittäistä työntekoa”, tiivistää Rytivaara käyttäjiltä saamansa palautteen.

Tietomallinnuksen näkökulmasta.X-ohjelmien tarkat äänitekniset arvot ja niiden tuominen suunnitteluohjelmiin ovat suuri harppaus eteenpäin kohti älykkäiden objektien käyttämistä rakennussuunnitelmissa. IV-suunnittelun ja ilmavirtojen mallintamisen kokonaisvaltaisuus, äänitekniset ominaisuudet huomioiden ovat ratkaisevassa asemassa terveellisessä sisäilmastossa sekä viihtyisissä työ- ja asuintiloissa.

Itse suunnittelupuolelta kannuksensa hankkinut Rytivaara mainitsee Climeconin valintaohjelmien ja pluginien asiakaslähtöisen kehittämisen yhdeksi menestyksen salaisuudeksi. ”Laitteiden toiminta pohjautuu oikeasti testattuihin arvoihin, täsmällisiin mallinnuksiin ja huomiota on kiinnitetty myös käyttöliittymän helppouteen. – Näillä työkaluilla suunnittelija todellakin saa, mitä tilaa.”


Climeconin suunnitteluohjelmat sekä MagiCAD- ja Revit-pluginit tarjoavat kovaan ammattikäyttöön luotettavat ja suunnittelutyötä helpottavat työkalut, jotka perustuvat laitteiden todenmukaisiin ja testattuihin toiminta-arvoihin. Niissä yhdistyvät tietämyksemme laitteidemme toiminnasta, asiantuntijuus ilmanvaihdosta ja äänitekniikasta.

 

Kysy rohkeasti Anttia valintaohjelmien esittelykäynnille:

Antti Rytivaara
[email protected]
+358 50 406 6071

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää