Kun ilmanvaihto kohtaa arkkitehtuurin – HALO tuotekehitysprojekti arkkitehdin näkökulmasta

Keskustelimme Jaakko Hassin (Soini&Horto) kanssa, mitkä ovat tärkeimmät haasteet tilojen suunnittelussa talotekniikan ja designin yhdistämisen näkökulmasta. Kokosimme alle kuinka kahta niistä taklattiin Climeconin ja Soini&Horton yhteisessä HALO-tuotekehitysprojektissa.

Haaste 1: Tekniikan, designin ja miljöön yhdistäminen

”Tärkeintä on luoda toimivat ja samalla elämykselliset tilat. Talotekniikka on olennainen osa sitä”, Hassi summaa. ”Mielestäni talotekniikka toimii parhaiten silloin, kun se ei tuo itseään korostetusti esille, vaan sulautuu interiööriin ilman, että tingitään teknisistä ominaisuuksista.”

Yhteensovittamisesta päivittäisessä työssä Hassi kertoo,”Koitamme esimerkiksi löytää kanaville mahdollisimman vähän tilaa häiritsevät reitit ja antaa mahdollisimman hyvät lähtökohdat talotekniikan suunnittelulle. Pyrimme helpottamaan erikoissuunnittelijoiden työtä mahdollisimman pitkälle siltä osin, kuin arkkitehteinä pystymme ja esittelemme useita eri skenaarioita”, Jaakko konkretisoi.

”Climeconin päätelaitteet olivat jo ennestän korkeatasoisia ja viimeisteltyjä, mutta nyt niitä sulautettiin aiempaa kokonaisvaltaisemmin osaksi interiöriä, pintoja ja miljöötä”, Hassi summaa tuotekehitysprojektin tavoitteita. ”Joskus arkkitehdillä voi olla kiusaus ehdottaa ulkonäön puolesta sellaisia ratkaisuja, missä IV-suunnittelja joutuisi tinkimään teknisesti optimaalisimmista ratkaisuista.”

 

”Tila koetaan levolliseksi ja harmooniseksi, kuitenkin niin, että sisäilman laatu on korkealla tasolla.”

 

HALO-projektissa pyrittiin tuomaan tekniikka tinkimättömästi osaksi miljöötä. ”HALOn lähtökohtana oli, kuinka pienten, harkkitujen detaljien kautta saatiin visuaalisesti vaikuttava ja kevyt ulkomuoto. Lisäksi alakattoverhoiluun muokkautuva HALO-X voidaan integroida ympäröivään alakattoon samalla materiaalilla”, Hassi kertoo projektin tuloksista. ”Tila koetaan levolliseksi ja harmooniseksi, kuitenkin niin, että sisäilman laatu on korkealla tasolla.”

HALOn kohdalla tilan ja tekniikan yhteensovittaminen on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi tuotteen rakenteella. Hajottajan rakenne tai mitat eivät rajoita niiden sijoittelua tai määrää, mikä vaikuttaisi sisäilman laatuun. ”Emme ole poistamassa pinta-alaa tai muuttamassa virtausta. Tällä tavalla ei häiritä myöskään hajottajan teknistä toimivuutta. Tämä oli myös yksi kehitysprojektin lähtökohdista.”

 

Haaste 2: Yhteistyömuiden erikoissuunnittelijoiden kanssa

”Toinen suuri haaste on ajan puute koeponnistaa muiden suunnittelijoiden kanssa kohteisiin parhaiten soveltuvia ratkaisuja”, Jaakko kertoo. ”Kuinka hyödynnetään uusinta tietotaitoa ja tekniikkaa, mutta löydetään näiden tasapaino myös riskin suhteen?” HALOn tuotekehitysprojekti oli omiaan edistämään kahden erityisosaamisalan välistä yhteistyötä ja tuoda sitä kautta viimeisintä osaamista saman pöydän ääreen.

Tommi Uksilan yhteistyöehdotuksen ja projektin raamien esittelyn jälkeen Hassi kokosi arkkitehtitoimistosta Mikko Soinin, Vesa Putkosen ja Sofianna Suomalaisen tiimiksi. Jaakko itse toimi keskeisenä henkilönä koordinoimassa yritysten välistä yhteistyötä. Soini & Horton tiimi workshoppasi ja innovoi ideat uuden kattohajottajan ulkonäöstä.

Ideoiden esittelyn ja protoilun jälkeen Climeconin päässä otettiin pallo haltuun ja kehitettiin näiden pohjalta toimivat ilmanvaihdon päätelaitteet. HALO-hajottajien ilmanvaihtoteknisessä toiminnassa Hassilla on vahva luotto Climeconin osaamiseen.

 

”Kannustan talotekniikka-alaa jatkossakin olemaan aktiivinen arkkitehtien, sisustusarkkitehtien ja teollisten muotoiiljoiden suuntaan.”

 

Kommunikaatiota voi aina parantaa ja yritysten väliset tuotekehitysprojektit ovat omiaan tuomaan yhteen osaamista eri asiantuntija-aloilta. Hassi kertoo olevansa kiitollinen siitä, että pääsi mukaan yhteiseen tuotekehitysprojektiin, jonka kulku sujui lisäksi miehen mukaan moitteettomasti. ”Kannustan talotekniikka-alaa jatkossakin olemaan aktiivinen arkkitehtien, sisustusarkkitehtien ja teollisten muotoiiljoiden suuntaan.”

 

Tekniikan, designin ja miljöön yhdistäminen

Kahden perinteisesti erillisen osa-alueen, tekniikan ja muotoilun yhdistäminen voidaan kokea haasteelliseksi, jos päämäärää ei pidetä mielessä. Yhteensovittamisessa voidaan tehdä valintoja päivittäisessä työssä. ”Koitamme esimerkiksi löytää kanaville mahdollisimman vähän tilaa häiritsevät reitit ja antaa mahdollisimman hyvät lähtökohdat talotekniikan suunnittelulle. Pyrimme helpottamaan erikoissuunnittelijoiden työtä mahdollisimman pitkälle siltä osin, kuin arkkitehteinä pystymme”, hän konkretisoi.

 

 

”Climeconin päätelaitteet olivat jo ennestään korkeatasoisia ja viimeisteltyjä, mutta nyt niitä sulautettiin aiempaa kokonaisvaltaisemmin osaksi interiöriä, pintoja ja miljöötä”, Hassi summaa tuotekehitysprojektin tavoitteita. ”HALOn lähtökohtana oli, kuinka pienten, harkkitujen detaljien kautta saatiin visuaalisesti vaikuttava ja kevyt ulkomuoto. Lisäksi alakattoverhoiluun muokkautuva HALO-X voidaan integroida ympäröivään alakattoon samalla materiaalilla”

 

”Tila koetaan levolliseksi ja harmooniseksi, kuitenkin niin, että sisäilman laatu on korkealla tasolla.”

 

HALOn kohdalla tilan ja tekniikan yhteensovittaminen on pyritty ratkaisemaan esimerkiksi tuotteen rakenteella. Hajottajan rakenne tai mitat eivät rajoita niiden sijoittelua tai määrää, mikä vaikuttaisi sisäilman laatuun. ”Emme ole poistamassa kattopinta-alaa tai muuttamassa virtausta. Tällä tavalla ei häiritä myöskään hajottajan teknistä toimivuutta. Tämä oli myös yksi kehitysprojektin lähtökohdista.”

”Mielestäni talotekniikka toimii parhaiten silloin, kun se ei tuo itseään korostetusti esille, vaan sulautuu interiööriin ilman, että tingitään teknisistä ominaisuuksista. Tärkeintä on luoda toimivat ja samalla elämykselliset tilat. Tekniikka on olennainen osa sitä”, Hassi summaa.

Voit tutustua HALOon täällä

Ajankohtaista

Mitä usein kysytään ympäristöselosteista?

Ympäristöseloste eli EPD tarjoaa selkeän yhteenvedon tuotteen elinkaariarvioinnista. EPD:n tiedot esitetään standardoidulla tavalla, mikä tekee eri tuotteiden vertailusta helpompaa. Alla olevan opastuksen avulla varmistat, että luet EPD:tä oikein.

Lue lisää

Mitä pitää huomioida sähkötilojen kemiallisen suodatuksen suunnittelussa?

Puhdas ilma on erityisen tärkeää myös rakennuksen ja tiloissa olevien herkkien laitteiden, eikä vain ihmisen hyvinvoinnille. Esimerkiksi datakeskuksissa, palvelinsaleissa ja prosessiteollisuuden sähkötiloissa on paljon elektroniikkaa, joita täytyy suojata. Ilman epäpuhtaudet ja myös niistä johtuva korroosio aiheuttavat laitteissa ja järjestelmissä toimintahäiriöitä. Järjestelmien pettäminen saattaa jopa johtaa koko tuotantoprosessin alasajoon, josta voi koitua mittavat taloudelliset tappiot.

Lue lisää

LINE venttiilit voittivat European Product Design Award-kilpailussa

Panoksemme suomalaiseen muotoiluun on nyt tunnustettu maailmanlaajuisesti kun LINE-ventiillit saivat kultamitalin parhaasta Rakennusalan LVI-tuotteesta. European Product Design Award™ palkitsee kansainväliset tuote- ja teolliset muotoilijat. Kilpailun kansainvälinen raati arvioi muotoilua innovatiivisuuden, estetiikan, toimivuuden, kestävyyden ja hyödyllisyyden perusteella.

Lue lisää