Ilmanvaihto mukautuu asukkaan elämänrytmiin MyAir-säätimen avulla

MyAir-säädin vie ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle. Alla kerromme, kuinka toiminnoilla parannetaan oman huoneiston sisäilmaolosuhteita.

Perinteisen ilmanvaihtojärjestelmän tehostukset ovat koko talon laajuisia ja perustuvat ennalta määriteltyihin kellonaikohin. Ajastetut tehostukset jäävät älykkään MyAir-järjestelmän myötä pois, sillä ilmanvaihtoa ohjataan älykkäiden venttiilien keräämään dataan perustuen. Lisäksi MyAir-säätimen avulla tarvittavat tehostukset voidaan ajoittaa ja kohdistaa oikein ajan ja tilan mukaan.

1) Poissa-tila

Poissa-tilan avulla voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. Tila laskee kaikkien huoneiston poistoilmaventtiilien ilmamääriä noin 40%. Ilmanvaihdon toiminta-astetta voidaan näin säätää pienemmälle esimerkiksi poistuttaessa kotoa, jolloin ilmanvaihto kuluttaa vähemmän energiaa.

Kun asunnon ilmanvaihto on Poissa-tilassa pidempiä aikoja, huolehtii MyAir-järjestelmä automaattisesti huoneiston ilmanvaihdon ”huuhtelusta” kahden viikon välein. Näin voidaan varmistua ilmanvaihdon toimivuudesta myös silloin, kun ilmanvaihto käy alemmalla toiminta-asteella. Kun Poissa-tilaa käytetään johdonmukaisesti, voidaan sen avulla säästää huomattavia määriä ilmanvaihdon energiankulutuksessa.

2) Kotona-tila

Huoneiston ilmanvaihdon toiminta-asteen vaihtaa helposti takaisin normaalille tasolle. Tällöin venttiilit toimivat huoneiston suunnitelluilla mitoitusilmamäärillä. Kotona-tilaa suositellaan käytettäväksi aina, kun huoneistoa käytetään.

3) Ruoanlaitto-tila

Keittiön poistoilmanvaihtoa voidaan tehostaa ruokaa laitettaessa, jolloin kokkailusta syntyneet hajut, rasva ja vesihöyry poistuvat tehokkaammin parantaen asunnon sisäilman laatua. Näin huoneistoa ei tule tarve tuulettaa ruoankäryistä ja vältytään ikkunoiden avaamiselta, mikä heikentäisi koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.

MyAirin asennusvaiheessa venttiileille syötetään sijaintitiedot, joiden perusteella järjestelmä tietää, mikä huoneiston venttiileistä on keittiössä. Ruoanlaitto-tila kasvattaa keittiön poistoilmaventtiilin ilmamääriä noin 30% puolen tunnin ajaksi. Tämän jälkeen asunnon ilmanvaihto palaa normaalitilaan, huoneiston mitoitusilmamääriin.

4) Tehostus-tila

Tehostus-tila nostaa huoneiston kaikkien MyAir-venttiilien ilmamääriä noin 30 % tunnin ajaksi. Toiminnon avulla saavutetaan raikas sisäilmasto myös esimerkiksi silloin kun huoneistossa on paljon ihmisiä paikalla.

Säätimen tuoma energiansäästö vaikuttaa ARA-rahoituksen saantiin

MyAir-säätimen Poissa-tila on suuri tekijä ilmanvaihdon energiankulutuksen hallinnassa, sillä sen arvioidaan laskevan kiinteistön kokonaisilmamääriä ja siten myös lämmitettävän korvausilman määrää noin 20%. ARA rahoitusta on mahdollista saada kiinteistön ilmanvaihtoremontteihin, kun remontilla on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Tästä hyvä esimerkki on energia-avustusta saanut Töölön kerrostalokohde, jossa säästetään laskennallisesti yli 49 000 kWh vuosittain korvausilman lämmityksen energian kulutuksessa säätimellä varustetun MyAir-järjestelmän myötä.


MyAir tarjoaa asuinkerrostaloihin älykkään ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säätämällä ilmanvaihtoa automaattisesti asumisen rytmin mukaan. Tarpeenmukainen, älykäs ilmanvaihto säästää energiankulutuksessa ja asukkaat hengittävät terveellistä sisäilmaa. Lue lisää

MyAir-säädin on langaton ohjausyksikkö MyAir-ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvan asunnon ilmanvaihdon hallintaan. Säädin tukee MyAir-järjestelmän toimintaa ja lisää järjestelmän mukana tuomia kiinteistön ja ilmanvaihdon energiatehokkuutta parantavia ominaisuuksia. Lue lisää

Ajankohtaista

OLO-sarjan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet jopa 23%

Kestävä ja ympäristön huomioonottava liiketoiminta on meillä selkärangassa. Sen takia tuotekehityksemme pyrkii pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä aina kun mahdollista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotteiden ja pakkauksien materiaalien vaihtaminen ympäristöystävällisempiin, materiaalin käytön optimointi sekä veden ja energiankäytön optimointi valmistuksessa. Ympäristöystävällisestä tuotekehityksestä loistoesimerkkinä on OLO-päätelaitteet.

Lue lisää

Climeconin toimitusjohtaja osallistuu maailmanympäripurjehdukselle

Climecon on tunnettu tekemisen meiningistä, mutta joskus on aika irtiotolle. Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistuu Ocean Globe Race 2023 purjehduskilpailuun maailman ympäri. Tommin purjehduksen ajan toimitusjohtajan sijaisena toimii myyntitiimin vetäjä ja ilmanpuhdistusliiketoiminnan johtaja Mikko Erikson. Mikko onkin ollut Climeconin tiimissä pitkään ja varmasti monelle tuttu kasvo. Tommin poissaolo ei aiheuta muutoksia Climeconin palveluissa tai toiminnassa.

Lue lisää

Hiilineutraalin yrityksen matkassa

Taloutemme ja yhteiskuntamme rakentuvat edelleen luonnon varaan. Tämän takia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Me Climeconilla haluamme olla mukana ratkaisemassa ilmastohaasteita, ja vuodesta 2020 olemmekin olleet hiilineutraali yritys. Sitä me olemme tänäkin vuonna. Ilmastonmuutoksen vastainen työ kuitenkin jatkuu, ja haluamme ottaa askeleita kohti vieläkin vastuullisempaa toimintaa.

Lue lisää